KONTAKT  |    _eng _sk

Študentom Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie nechýba sebavedomie
           Pridané: 18.12.2019
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: Študenti

Možno aj vašom tíme máte niektorého z vysokoškolákov, ktorí sú v U. S. Steel Košice na celoročnej praxi. Sú to také „vohľady“. Zamestnávateľ sa počas vzájomnej spolupráce oboznamuje s potenciálnym zamestnancom a má možnosť sa rozhodnúť, či je pre firmu ten pravý. Ale rovnako je to aj na strane študentov, ktorí popri riešení zadaných úloh a projektov spoznávajú firmu, jej kultúru a hodnoty a rozhodujú sa, či chcú v nej pracovať. Ak je odpoveď „áno“ na oboch stranách, je to prínosné pre oboch partnerov.

Spomedzi 65 účastníkov celoročnej praxe je aj 12 študentov z fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie. Okrem dvoch štvrtákov sú ostatní študentmi končiaceho 5. ročníka. Všetkým sme položili dve otázky:

1. Čo by ste sa chceli počas nasledujúceho roka v U. S. Steel Košice naučiť?
2. Čo si myslíte, čím viete ako študenti prispieť firme U. S. Steel Košice?

Martin Höcht absolvoval celoročnú i letnú stáž aj v minulom akademickom roku a momentálne by chcel na pracovisku Výskum a vývoj USSE pokračovať v získavaní ďalších praktických a teoretických vedomostí,  to hlavne v oblasti fyzikálnej metalurgie a jej aplikácie do praxe. „Čerstvé teoretické vedomosti získané predovšetkým v škole, praktické vedomosti nadobudnuté na praxi, vnútorná motivácia, otvorenosť pre nové nápady, zvedavosť, ako aj odvaha sú atribúty študentov, ktoré pri správnom skombinovaní a použití môžu prispieť k rozvoju a prosperite významnej firmy akou je U. S. Steel Košice,“ myslí si Martin.

Filip Guľa stážuje v DZ Zušľachťovne a obalová vetva a v tomto roku by si chcel rozšíriť svoje už nadobudnuté  znalosti v oblasti kvality na lakoplastovacej linke (LPL), ako aj širšie porozumieť problematike a konštrukcii vybraných meračov na LPL. Aj podľa Filipa môžu študenti efektívne zužitkovať znalosti nadobudnuté na univerzite a tak pomôcť pri riešení projektov v U. S. Steel Košice.

Daniela Pancáková, ktorá praxuje v DZ Vysoké pece, by si chcela osvojiť praktické zručnosti dôležité pre jej budúci profesionálny život, a to najmä pracovnú disciplínu, komunikatívne zručnosti, či zlepšiť anglický jazyk. „Študenti vedia priniesť do USSK všestrannosť a schopnosť riešiť problémy moderne a rýchlo,“ hovorí Daniela.

Adrián Bitto je ako stážista pri technológoch na vysokých peciach stále vystavený novým problémom a podieľa sa na ich riešeniach. Pracovné prostredie mu prináša stále nové skúsenosti, ktoré vie zároveň odovzdať naspäť.

Lukáš Švarc študuje energetiku a  USSK brigáduje už šiesty rok. „Mal som veľkú možnosť priučiť sa novým technológiám, keďže som bol každý rok v inom DZ. Momentálne som už druhý rok v DZ Vysoké pece, kde pracujem na diplomovej práci.“ Hovorí, že študenti sú zapojení do rôznych projektov, kde pracujú na reálnych problémoch spoločnosti  snažia sa pomôcť doposiaľ získanými vedomosťami. Je to veľká výhoda naučiť sa, ako správne pracovať v tíme a rozmýšľať, ako daný agregát funguje nielen teoreticky, ale aj prakticky v prevádzkovom režime. Práve také informácie im budú aj po škole slúžiť na to, aby vedeli naplno prispieť k rozvoju firmy.

Nikola Bakajsová by sa chcela ešte viac začleniť do kolektívu na úseku Inžinierske činnosti a inovácie a byť nápomocná  pri riešení aktuálnych problémov, akým je napr. znižovanie emisií CO2 alebo znižovanie výrobných a prevádzkových nákladov. Jednou z ciest, ako sa to snaží dosiahnuť, je aj téma diplomovej práce, týkajúca sa jedného z agregátov v USSK. A hlavne by sa chcela veľa naučiť od skvelých odborníkov, s ktorými pracuje. „Ako mladšia nastupujúca generácia môžeme priniesť nejaký nový pohľad pri riešení  úloh, ukázať chcenie a získať si dôveru, pretože aj keď sme mladí, máme záujem a chuť pracovať a raz sa stať fundovanými odborníkmi ako naši starší kolegovia,“ myslí si.

Dávid Csík chce čo najlepšie využiť v  práci znalosti získané na univerzite, resp. ich doplniť novými informáciami a byť užitočný pri riešení projektu v DZ Zušľachťovne a obalová vetva. Podľa neho „študenti môžu mať výhodu v tom, že nie sú ešte ovplyvnení určitým "režimom práce", t.j. môžu rozmýšľať aj mimo škatule, tzv. thinking outside the box a priniesť nové nápady pri riešení problémov.“

Rastislav Lipták sa chce počas celoročnej praxe naučiť viac do hĺbky o technológiách výroby ocele,  keďže pracuje na prevádzke kyslíkových konvertorov oceliarne „Taktiež mám príležitosť sa naučiť, ako pracovať s ľuďmi a riešiť vzniknuté problémy na pracovisku, keďže spolupracujem s kolegami, ktorí majú skúsenosti z tejto oblasti a sú ochotní ma zapájať do rôznych činností  prevádzke.“ Podľa Rasťa môžu vysokoškolskí študenti taktiež ponúknuť rôzne pohľady na riešenie energeticko-úsporných návrhov, environmentálnych projektov alebo projektov na zlepšenie procesu výroby.

Marcel Takáč praxuje v DZ Studená valcovňa a počas nasledujúceho roka by sa chcel naučiť, ako riešiť problémy z praxe či už v kolektíve alebo ako jednotlivec. „Chcel by som prispieť novými myšlienkami, ktoré som sa naučil v škole alebo na celoročnej praxi a pomôcť aj sebe nabrať nové skúsenosti a spoznať čo najviac ľudí, keďže mám rád dobrú partiu.“

Patrik Fedorko je štvrták, na celoročnej praxi v USSK je prvýkrát, a to v DZ Oceliareň. „Chcem sa naučiť, ako veci fungujú v skutočnosti a nielen v skriptách. Verím, že lepšie je vidieť technologický postup raz v reálnej prevádzke, ako ho mnohokrát rozoberať v schémach na papieri. A ako študent viem prispieť svojím mladým pohľadom na svet technológií, v ktorom sa dokážem veľmi rýchlo nájsť, či už ide o moderné informačné technológie alebo nástroje na rýchlejšie alebo prehľadnejšie spracovanie dát.“ Takisto si myslí, že teoretické znalosti z hutníctva nadobudnuté počas štúdia na FMMR mu pomôžu rýchlo sa zorientovať pri prípadnom probléme, na ktorého riešení sa pod dohľadom skúseného mentora môže podieľať.

Lukáš Fogaraš je na celoročnej praxi takisto nováčikom a preto by sa počas roka v USSK chcel naučiť čo najviac z pracoviska Výskum a vývoj USSE. Ako mnohí ostatní aj on si myslí, že študenti určite vedia prispieť novými názormi a podieľať sa na interných projektoch.

Slavomír Hubatka stážuje na energetike a vzhľadom na aktuálny svetový  trend redukovať množstvo emisií je jeho cieľom nadobudnúť v tomto smere čo najväčší prehľad nielen z pohľadu výrobného, ale tiež legislatívneho. „Cieľ Európskej únie zredukovať množstvo produkovaného CO2 na nula do roku 2050 je dlhodobou stratégiou pre konkurencieschopnú a uhlíkovo neutrálnu ekonomiku, ale prináša to so sebou veľkú daň, ktorá sa dotýka nielen podnikov, ktoré produkujú skleníkové plyny, ale postupne sa tento problém bude týkať aj jednotlivcov. Problematika spojená s emisiami vytvára napätie v celosvetovom meradle a je to téma, na ktorú by sme aj my študenti mali klásť veľký dôraz.“ Slavomír si myslí, že každý študent, ktorý má len teoretické základy v danej problematike, prichádza do kontaktu s praxou a často sa jeho ideálna predstava nezlučuje s realitou. Vtedy je študent vrátený späť do reality niekým skúsenejším. Spolupráca prispieva k prosperite oboch strán, keď jedna dopĺňa druhú a naopak. „Ľudia skúsení a zabehnutí odovzdávajú svoje skúsenosti a zručnosti mladším a mladí osviežujú myseľ svojim kolegom novými, aj keď nie stále najpraktickejšími nápadmi a ideami,“ dopĺňa.

Bez odborníkov, ktorí študentom počas celoročnej praxe ako mentori venujú svoj čas a delia sa s nimi o svoje skúsenosti a poznatky, by nemohol byť rok v USSK naplno využitý. Uvedomujú a oceňujú to všetci oslovení stážisti. Gabriel Tréfa, riaditeľ technológie procesov prvovýroby na útvare GM pre Výskum a vývoj USSE hovorí:  „Podeliť sa so skúsenosťami a odovzdať vedomosti mladšej generácii je niečo, čo robím s radosťou ešte od čias, keď som pracoval ako pedagóg na Technickej univerzite v Košiciach. Byť súčasťou prípravy našich potenciálnych kolegov je poslaním a výhodou pre našu firmu. Z mojich skúsenosti viem, že zo začiatku je potrebné stážistovi venovať viacej času, aby sa oboznámil s prostredím, pochopil, ako pracujeme a aby si osvojil základné zručnosti, akými sú napríklad práca s dátami, štatistická analýza, technologická analýza procesov, interpretácia výsledkov a formulovanie riešenia. Pre študenta nie je ľahké nadobudnuté vedomosti aplikovať v  praxi, mojou úlohou je byť ich koučom v tomto procese.“

Marián Chudík, koordinátor podporných činností DZ Vysoké pece, zhodnotil svoje rozhodnutie robiť mentora jednoznačne: „V mladých ľuďoch zaujímajúcich sa o prácu je naša budúcnosť.“

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...