Vyhľadávanie:

Steel Challenge po štrnásty raz

Steel Challenge po štrnásty raz

V celosvetovej súťaži bojovali aj mladí hutníci z Košíc

Vyrobiť čo najlacnejšie a v požadovanej kvalite chrómom legovanú oceľ v dvoch za sebou idúcich procesoch – tak to bola úloha v 14. ročníku celosvetovej inter­aktívnej súťaže Steel Challenge. Konala sa 27. – 28. novembra 2019 a zapojili sa do nej aj štyria hutníci z U. S. Steel Košice. Všetko sú to inžinieri - absolventi Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, teraz Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, ktorí pracujú v odbore menej ako päť rokov.

Vojtech Vank pracuje v USSK od roku 2017. Je technikom valcovacích procesov v teplej valcovni. V predbežných výsledkoch figuroval v regióne Európa/Afrika na vynikajúcom 10. mieste. „Zúčastňujem sa súťaže už tretí rok. Je to pre mňa výborná skúsenosť.“ Vracajúc sa k počítaču nám stihol povedať: „Snažím sa ešte niečo vymyslieť, zlepšiť a zlacniť proces výroby, ale vidím, že stále sa trochu zlepšujú aj moji súperi.“

Dva roky pracuje vo fabrike aj Igor Kosturák, a to na pozícii výskumník a vývojár pre procesy prvovýroby. Vyštudoval odbor Hutníctvo železa a ocele na FMMR a do súťaže sa zapojil druhý raz. „Chcel som využiť odborné vedomosti výroby ocele v počítačovej simulácii. Cieľom bolo vyrobiť oceľ v elektrickej oblúkovej peci, následne ju spracovať na mimopecnej úprave a dosiahnuť čo najnižšie výrobné náklady.“

Ako výskumník a vývojár pracuje aj Peter Molnár, ktorý sa zaoberá vývojom nových akostí ocele pre teplú valcovňu. Súťažil prvý raz. „Zaujalo ma najmä to, že sa tu dajú simulovať reálne procesy, postupnosť krokov, požadované chemické zloženie ocele. Zároveň získavam skúsenosť, aké komplikácie musia riešiť ľudia v prevádzke.“

Jedinou ženskou zástupkyňou bola Olívia Kačalová, ktorá súťažila druhýkrát práve pre skvelú príležitosť využiť vedomosti z vysokej školy aj skúsenosti z celoročnej praxe. V USSK pracuje od minulého roka ako ekologička na útvare generálneho manažéra pre environment. V medzinárodnej súťaži bola dobrá znalosť odborného anglického jazyka ďalšou nevyhnutnou podmienkou. „Základy angličtiny som získala v škole, ale musela som si doplniť znalosti samoštúdiom a na kurzoch.“

Do interaktívnej súťaže sa zapojilo  dvetisíc účastníkov z celého sveta, ktorí spolu urobili 74 tisíc simulácií pri výrobe ocele v elektrickej oblúkovej peci a sekundárnej metalurgii. Ako sa zhodli všetci štyria mladí kolegovia, súťažiť v takejto konkurencii bola super skúsenosť.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...