Vyhľadávanie:

Štyridsaťpäť rokov hutníkom

Štyridsaťpäť rokov hutníkom

Tibor Lyócsa odchádza na zaslúžený odpočinok

Tibor Lyócsa
Tibor Lyócsa

Prišiel k nám do redakcie rozlúčiť sa. A poďakovať sa i zaželať všetkým svojim spolupracovníkom, kolegom a známym, s ktorými tu, vo fabrike, prežil, ako sám vraví, najkrajšie produktívne roky svojho života, do ďalšej práce veľa zdaru. Čas je však neúprosný. Bezmála štyridsaťpäť rokov ubehlo ako voda. Tibor Lyócsa, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Dolomit, a.s. Malá Vieska, ktorý sa stále cíti byť hutníkom, odchádza na zaslúžený odpočinok...

Zdá sa mu, akoby to bolo len nedávno, keď ako mladý zaškolenec VSŽ po prvýkrát prekročil bránu rozrastajúcej sa fabriky pri Košiciach. Písal sa vtedy päťdesiaty deviaty a už o tri roky neskôr bol poverený dôležitou úlohou.

"Mal som na starosti sledovanie investičnej výstavby celej Koksovne, a to po stránke elektro," vracia sa v spomienkach do minulosti. "Pozornosť sme venovali najmä rotačnému výklopníku a nadväzným odsunovým pásom, lebo sme sa pripravovali na prepravu uhlia pre našu Tepláreň, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1963."

V šesťdesiatom piatom sa stal vedúcim elektroúdržby Koksovne. Vraví, že to bola mimoriadne náročná práca. "Elektrikári prichádzali z rôznych kútov Slovenska a nemali s prácou v tak zložitom hutníckom podniku žiadne skúsenosti. Robotu sme však vždy zvládli..." Koksovňa už "fachčila" pomerne dobre, keď dostal novú ponuku. Prestup do vtedajšieho závodu Hutnícka keramika zvažoval, no nakoniec sa rozhodol. Osem rokov tam pôsobil ako vedúci údržby. "Čakala ma tu vari ešte náročnejšia úloha než v Koksovni. Strojné zariadenia boli po údržbárskej stránke zanedbané, preto sme začali intenzívne pracovať na dodržaní plánu opráv a ich kvalite. Naša snaha postupne prinášala svoje ovocie," konštatuje a dodáva, že výsledný efekt bol veľmi dôležitý. Veď v tom čase sa v Šamotárni vyrábalo 55 tisíc ton žiaruvzdorných materiálov a v Dechtodolomitke približne 22 tisíc ton stavív.

"Každý si musel uvedomiť, a platí to i pre dnešok, že bez dokonalej a serióznej údržby výroba nemôže produkovať dlhší čas kvalitné materiály a v dostatočnom množstve," podotýka Tibor Lyócsa, ktorý neskôr zastával pozíciu výrobno-obchodného zástupcu závodu Keramika, riadil VSŽ lom Malá Vieska a ktorý je v súčasnosti už desiaty rok predsedom predstavenstva a riaditeľom spoločnosti Dolomit, a.s. Malá Vieska. "Od začiatku hutníckej výroby až dodnes som získal veľa dobrých priateľov a známych, obchodných partnerov a spolupracovníkov. K 30. aprílu odchádzam do starobného dôchodku a nestihnem sa s každým osobne rozlúčiť. Preto chcem aj touto cestou poďakovať za mimoriadne dobrú spoluprácu zvlášť zamestnancom divíznych závodov Vysoké pece a Oceliareň, Železničnej dopravy, Nákupu, spoločností Reliningserv, Refrako, Keramoservisu, Carmeuse Slovakia, ale aj ďalším. Prajem všetkým veľa pracovných a osobných úspechov."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...