Vyhľadávanie:

Súťažili milovníci krásneho slova, ľudovej piesne a výtvarníci

Súťažili milovníci krásneho slova, ľudovej piesne a výtvarníci

Uskutočnil sa XIV. ročník Košickej matičnej slovesnej a tvorivej jesene

Do XIV. ročníka súťaže Košická matičná slovesná a tvorivá jeseň, ktorú organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov Košice - mesto a Košice - vidiek, Krajským úradom v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom, sa zapojilo v tomto roku viac ako 770 žiakov základných a stredných škôl mesta a okolia. V sobotu 25. 11. 2006 si vyše 170 z nich meralo sily v umeleckom prednese poézie a prózy a v sólovom speve ľudovej piesne v deviatich vekových kategóriách v Centre voľného času na Popradskej ulici.

Na podujatí vyhodnotili aj výsledky súťaže literárnej a výtvarnej tvorby žiakov a študentov, ktorá oslovila šesťsto detí. "K najaktívnejším v tomto ročníku patrili žiaci zo ZŠ L. Novomeského 2, Gemerská 2, Park Angelinum, Fábryho a základné školy v Budimíri, Poproči a Čani. Zo stredných škôl sú to Gymnázium Poštová 9, Gymnázium sv. T. Akvinského, Gymnázium Zbrojničná 3, Šrobárova 1, Gymnázium Rožňava, Gymnázium P. Horova v Michalovciach a Stredná priemyselná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi," uviedol podpredseda MO MS v Košiciach Ján Fečo.

V súťažiach literárnej a výtvarnej tvorby, do ktorej sa zapojili aj základné umelecké školy, vyhodnotili odborné poroty v každej kategórii troch najlepších a udelili aj čestné uznania. Ceny udelili 39 účastníkom.

V kategórii žiakov 6. - 9. ročníkov základných škôl prvé miesto v tvorbe poézie získal Erik Štefko zo ZŠ a MŠ Budimír, v tvorbe prózy zvíťazila Petra Krigovská zo ZŠ Považská 12 v Košiciach. Spomedzi študentov stredných škôl sa v tvorbe poézie najviac darilo Danke Marušinskej zo ZSŠ Trebišov. V súťaži próz prvé miesto neudelili. Vo výtvarnej tvorbe boli najlepšie Karin Krišáková a Janka Drotárová zo ZŠ Gemerská v Košiciach, ktoré obsadili prvé miesto spomedzi súťažiacich žiakov 6. - 9. ročníkov základných škôl. Žiaci základných umeleckých škôl súťažili bez rozdielu veku, prvenstvo patrí Gréte Márii Hajdukovej zo ZUŠ Kováčska 43 v Košiciach. Spomedzi stredoškolákov bol najúspešnejší Bronislav Mišičko zo Strednej priemyselnej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi.

Víťazi XIV. ročníka Košickej matičnej slovesnej a tvorivej jesene získali hodnotné knižné publikácie. Podujatie podporila aj U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...