KONTAKT  |    _eng _sk

Súťažili milovníci krásneho slova, ľudovej piesne a výtvarníci
           Pridané: 04.12.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 48/2006

Uskutočnil sa XIV. ročník Košickej matičnej slovesnej a tvorivej jesene

Do XIV. ročníka súťaže Košická matičná slovesná a tvorivá jeseň, ktorú organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov Košice - mesto a Košice - vidiek, Krajským úradom v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom, sa zapojilo v tomto roku viac ako 770 žiakov základných a stredných škôl mesta a okolia. V sobotu 25. 11. 2006 si vyše 170 z nich meralo sily v umeleckom prednese poézie a prózy a v sólovom speve ľudovej piesne v deviatich vekových kategóriách v Centre voľného času na Popradskej ulici.

Na podujatí vyhodnotili aj výsledky súťaže literárnej a výtvarnej tvorby žiakov a študentov, ktorá oslovila šesťsto detí. "K najaktívnejším v tomto ročníku patrili žiaci zo ZŠ L. Novomeského 2, Gemerská 2, Park Angelinum, Fábryho a základné školy v Budimíri, Poproči a Čani. Zo stredných škôl sú to Gymnázium Poštová 9, Gymnázium sv. T. Akvinského, Gymnázium Zbrojničná 3, Šrobárova 1, Gymnázium Rožňava, Gymnázium P. Horova v Michalovciach a Stredná priemyselná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi," uviedol podpredseda MO MS v Košiciach Ján Fečo.

V súťažiach literárnej a výtvarnej tvorby, do ktorej sa zapojili aj základné umelecké školy, vyhodnotili odborné poroty v každej kategórii troch najlepších a udelili aj čestné uznania. Ceny udelili 39 účastníkom.

V kategórii žiakov 6. - 9. ročníkov základných škôl prvé miesto v tvorbe poézie získal Erik Štefko zo ZŠ a MŠ Budimír, v tvorbe prózy zvíťazila Petra Krigovská zo ZŠ Považská 12 v Košiciach. Spomedzi študentov stredných škôl sa v tvorbe poézie najviac darilo Danke Marušinskej zo ZSŠ Trebišov. V súťaži próz prvé miesto neudelili. Vo výtvarnej tvorbe boli najlepšie Karin Krišáková a Janka Drotárová zo ZŠ Gemerská v Košiciach, ktoré obsadili prvé miesto spomedzi súťažiacich žiakov 6. - 9. ročníkov základných škôl. Žiaci základných umeleckých škôl súťažili bez rozdielu veku, prvenstvo patrí Gréte Márii Hajdukovej zo ZUŠ Kováčska 43 v Košiciach. Spomedzi stredoškolákov bol najúspešnejší Bronislav Mišičko zo Strednej priemyselnej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi.

Víťazi XIV. ročníka Košickej matičnej slovesnej a tvorivej jesene získali hodnotné knižné publikácie. Podujatie podporila aj U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu