KONTAKT  |    _eng _sk

Svet energií má veľa farieb, skúsme ich objaviť
           Pridané: 09.02.2009
Autor: Kristína ZÁTHURECZKÁ
Kategória: 06/2009

Prečo potrebujeme obnoviteľné zdroje energie

Postav dom, zasaď strom, nainštaluj slnečné kolektory a veternú turbínu, zabezpeč si tepelné čerpadlo a sploď dieťa, ktoré naučíš vážiť si prírodu a využívať alternatívne zdroje energie...

Minulý týždeň sme sa vás pýtali na obnoviteľné zdroje energie. Ďakujeme všetkým tým, ktorí odpísali. Nasnímanie svojho príbytku termovíznou kamerou vyhral Peter Begéni z útvaru Podnikové procesy, ktorý spomenul najviac zdrojov energie, medzi inými aj premenu ľudskej energie na elektrickú (napríklad pri bicyklovaní v posilňovni).

Energia, ktorú dnes využívame (teplo, elektrina, palivá pre motorové vozidlá), má svoj pôvod prevažne vo fosílnych palivách. Uhlie, ropa alebo zemný plyn sú práve takýmito palivami. Nachádzajú sa pod zemským povrchom, kde vznikali po milióny rokov rozkladom pravekých rastlín a živočíchov. Hoci sa fosílne palivá pôsobením prírodných síl (tepla a tlaku) stále vytvárajú, ich súčasná spotreba mnohonásobne prevyšuje ich tvorbu. Skutočnosť, že nie sú doplňované tak rýchlo, ako ich spotrebovávame, znamená, že pri tomto spôsobe spotreby ich v blízkej budúcnosti vyčerpáme. Preto sú fosílne palivá považované za neobnoviteľné. Obmedzenosť zdrojov palív nie je však jediná hrozba, ktorej ľudstvo čelí. Spaľovanie fosílnych palív vedie tiež k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia. Objav ohňa a spaľovanie dreva otvorili ľuďom cestu k využívaniu energetických zdrojov. Využívanie veternej energie na pohon lodí, alebo vodnej energie na pohon zavlažovacích systémov, pred šesť tisíc rokmi odštartovali kultúrny rozvoj ľudstva.

Po niekoľko tisícročí ľudské potreby pokrývali len obnoviteľné zdroje energie - slnko, biomasa, vodná a veterná energia. Tento vývoj prebiehal až do začiatku priemyselnej revolúcie. Schopnosť meniť tepelnú energiu na pohybovú, využiteľnú na pohon strojov, znamenala, že spotreba energie a ekonomický rozvoj sa začali zrýchľovať. Priemyselná revolúcia, ktorá začala pred približne 250 rokmi, bola revolúciou energetických technológií, založených na fosílnych palivách. Tento vývoj sa dial postupne, od využívania uhlia cez ropu, až po urán a zemný plyn. Lokálne resp. regionálne zásobovanie sa zmenilo na globálne transportovanie palív po zemeguli. Spotreba palív dosiahla obrovský rozmer a ich nedostatok sa už prejavil na viacerých miestach. Rovnako ako sa prejavilo poškodenie životného prostredia ich používaním.

Spotreba energie sa neustále zvyšuje. Ešte pred sto dvadsiatimi rokmi bola väčšina práce vykonávaná svalovou silou. To sa odráža aj v počte robotníkov a zamestnancov, ktorý v roku 1880 bol 9:1, kým dnes je celosvetovo asi 1:1. Základný posun v oblasti toku energie nastal uprostred 19. storočia, odkedy spotreba enormne stúpala. Tento nárast nebol len výsledkom priemyselného rozvoja, ale aj rastu populácie. Počet obyvateľov Zeme medzi rokmi 1850 a 1970 vzrástol 3,2-krát, spotreba tzv. priemyselnej energie na obyvateľa však vzrástla až dvadsaťnásobne. V priemyselne vyspelých krajinách je spotreba palív na jedného obyvateľa viac ako šesťnásobne vyššia ako v rozvojových krajinách. V absolútnych číslach vyspelé krajiny spotrebovávajú až dvakrát viac palív ako menej rozvinuté krajiny, hoci ich počet obyvateľov predstavuje sotva tretinu počtu obyvateľov v rozvojových krajinách. Je evidentné, že tento stav je z dlhodobého hľadiska neudržateľný a bude predstavovať vážny problém už v blízkej budúcnosti, kedy tlak na surovinové zdroje bude rásť úmerne tomu, ako bude rásť ekonomika, hlavne v ázijských krajinách.

Našťastie, dnes existuje riešenie environmentálnych, sociálnych i ekonomicko-politických problémov vychádzajúcich zo súčasného spôsobu využívania energie. Prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom a presmerovanie investícií týmto smerom je práve takýmto riešením. Technológie využívajúce obnoviteľné energetické zdroje sú vo všeobecnosti čistejšie, menej riskantné a hlavne založené na neobmedzenom palivovom zdroji - Slnku. S výnimkou geotermálnej energie majú všetky obnoviteľné zdroje - slnečná, veterná, vodná energia alebo biomasa svoj pôvod v aktivite Slnka. Geotermálna energia má svoj pôvod v horúcom jadre Zeme, avšak vzhľadom na svoj prakticky nevyčerpateľný potenciál sa zaraďuje medzi obnoviteľné zdroje. Svojou povahou sú obnoviteľné zdroje všadeprítomné. Prechod od tradičných fosílnych palív na obnoviteľné znamená prechod od malého počtu veľkých zdrojov k miliónom malých nezávislých zdrojov, kde v princípe môže byť zdrojom energie každý dom. Pri takejto obrovskej zmene energetiky sa tradičné chápanie zdrojov veľmi mení. Táto zmena však nie je možná bez zmeny myslenia ľudí a spôsobu chápania energetiky. Pochopenie, že ide nielen o energiu, ale predovšetkým o životné prostredie, udržateľný rozvoj spoločnosti, bezpečnosť, oživenie miestnej výroby, tvorbu nových pracovných príležitostí i celých priemyselných odvetví, je preto prvoradé.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu