Vyhľadávanie:

Sviatky v čase pandémie

Sviatky v čase pandémie

Prichádzajúce sviatky budú kvôli pandémii COVID-19 iné ako po minulé roky. Pretože počet prípadov hospitalizácií a úmrtí na Slovensku a na celom svete stúpa, najbezpečnejším spôsobom ako prežiť sviatky je stretnutie doma v úzkom kruhu s ľuďmi, ktorí s vami žijú v jednej domácnosti. Stretnutia s rodinou a priateľmi, ktorí s vami nežijú v jednej domácnosti, môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku alebo šírenia vírusu COVID-19.

Taktiež zhon pred sviatkami, návštevy obchodov alebo miest kde sa zdržuje veľa ľudí, stretnutia s priateľmi pred sviatkami tiež zvyšujú riziko šírenia infekcie. Aj keď je to ťažké, skúsme obmedziť tieto aktivity pred sviatkami aby sme mohli prežiť sviatky doma a v zdraví.

Stretnutiach rodiny a priateľov mimo spoločnej domácnosti

Aj keď osobné stretnutie nič nenahradí, v súčasnom období je najbezpečnejším riešením pre všetkých stráviť sviatky s iba členmi vlastnej domácnosti. Skúste si namiesto osobného stretnutia s rodinou  naplánovať virtuálne stretnutie online alebo po telefóne, prípadne odložte osobné stretnutie na neskôr.

Ak sa predsa rozhodnete pre návštevu blízkych zvážte úroveň rizika a dodržujte tieto zásady:

 1. Izolujte sa a vytvorte si „bublinu“:

Izolujte sa spolu s členmi vašej domácnosti minimálne 5 dní pred plánovaným stretnutím (ideálne 10-14dní). Ak počas týchto 5 dní dôjde u vás lebo členov vašej domácnosti k výskytu príznakov ochorenia počas sviatkov sa nestretávajte.

Následne sa otestujte PCR testami tesne pred stretnutím. Alternatívou je otestovanie antigénovými testami dvakrát v rozpätí 3-4 dni. Po testoch sa už s nikým nestretávajte. Pri následnom stretnutí dodržujte opatrenia uvedené nižšie.

 1. Necestujte do oblasti s vysokým výskytom ochorenia

V súčasnosti sú oblasti Slovenska a v v EÚ s vyšším výskytom infekcie COVID-19. Stretnutia v týchto regiónoch alebo stretnutia s osobami prichádzajúcimi z týchto oblastí môže prestavovať vyššie riziko infekcie. Sledujte výskyt ochorenia v oblasti kde sa nachádzate alebo, ktoré sa chystáte navštíviť.

 1. Cestujte autom

Cestovanie verejnou dopravou, vlakmi, autobusmi, električkami, lietadlom môže predstavovať zvýšené riziko expozície vírusu. Ak sa dá preferujte cestu autom s členmi jednej domácnosti.

 1. Stretnite sa vonku

Stretnutia v interiéri a zvlášť v zle vetranej miestnosti predstavujú zvýšené riziko infekcie. V prípade osobného stretnutia sa uistite, že miesto stretnutia je dobre a často vetrané, resp. skúste stráviť čo najviac času vonku v exteriéri.

 1. Stretnite sa krátko

Dlhé stretnutia predstavujú vyššie riziko ako krátke stretnutia (menej ako 15 min a menej ako 2 metre).

 1. Stretnite sa v malom počte

Znížte počet účastníkov stretnutia na minimum. Riziko infekcie je vyššie pri vyššom počte účastníkov stretnutia. Zvážte zvýšené riziko ochorenia a komplikácií pre rizikové osoby vo Vašej rodine (starí ľudia nad 65 rokov, ľudia s chronickými ochoreniami).

 1. Dodržujte opatrenia R-O-R

Počas stretnutia dodržujte opatrenia - vzdialenosť viac ako 2 metre, noste správne rúško a dodržiavajte pravidlá hygieny rúk. Snažte sa vyhýbať rizikovým aktivitám počas stretnutia - krik, hlasný rozhovor, spev a fyzický kontakt.

 1. Po stretnutí

Sledujte svoj zdravotný stav 14 dní po stretnutí. V prípade výskytu príznakov ochorenia kontaktujte svojho lekára.

Neorganizujte a nestretávajte sa s osobami, ktoré:

 • Majú známky ochorenia COVID-19 alebo aktívneho ochorenia dýchacích ciest
 • v karanténe pre ochorenie COVID-19
 • Čakajú na výsledky testovania na ochorenie COVID-19
 • Mohli byť vystavené ochoreniu COVID-19 posledných 14 dní
 • Majú zvýšene riziko komplikácii pri ochorení COVID-19 (starší ľudia nad 65 rokov, osoby s chronickými ochoreniami).

Prichádzajúce sviatky budú kvôli pandémii iné ako po minulé roky. Buďme zodpovední, zostaňme doma a skúsme ich prežiť tento rok inak ale hlavne zdraví.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...