KONTAKT  |    _eng _sk

Aj na Vianoce bezpečne doma i v práci
           Pridané: 17.12.2020
Autor: Robert MEITNER
Kategória: Bezpečnosť

V oblasti pracovnej úrazovosti sa blížime k najlepšiemu výsledku

Blížiace sa vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré sa každý rok všetci tešíme.  Stretávame sa pri vianočnom stromčeku,  v kruhu najbližších.

Tohoročné Vianoce však budú iné, poznačené pandémiou koronavírusu. Naše generácie to nezažili, nemáme s tým žiadne skúsenosti, rovnako ani odborníci v oblasti zdravotníctva. Museli sme sa s pandémiou naučiť žiť. V práci, doma, na verejnosti. A hlavne, riadiť sa radami odborníkov. Tak sme prežili obdobie od jarných  mesiacov, kedy sa pandémia začala,  až po súčasné, predvianočné obdobie.  Pandémia neobišla ani našu spoločnosť, našťastie doteraz bez vážnejšej ujmy na zdraví. Preto aj v nasledujúcich dňoch a počas sviatkov dodržujte pravidlá doporučené odborníkmi, v práci, doma, aj na verejnosti:

Noste rúška, dodržujte minimálnu odporúčanú sociálnu vzdialenosť 2 metre, dbajte na hygienu rúk.  Neorganizujte a nezúčastňujte sa osláv a podujatí s väčším počtom účastníkov.

Všetci si prajeme, aby sa protipandemické opatrenia už uvoľnili. Aby sme sa mohli znovu stretávať, navštevovať kultúrne a športové podujatia a chodiť na dovolenky. A chodiť normálne do práce. Správajme sa tak, aby sme prispeli k dosiahnutiu tohto cieľa.

Okrem tejto neviditeľnej a nepríjemnej nástrahy tu však máme aj naše pracovné nástrahy a číhajúce nebezpečenstvá a ohrozenia, obzvlášť v čase pred Vianocami. V tomto roku evidujeme podľa OSHA spolu 20 úrazov vrátane 16 prvých pomocí, z toho najviac spôsobených pádmi na nerovných, neupravených a znečistených prechodových pracovných povrchoch a plochách alebo schodoch.

Historicky sa blížime k najlepšiemu výsledku v oblasti pracovnej úrazovosti v zmysle OSHA, kde máme spolu 4 evidované úrazy v zmysle ­OSHA od začiatku roka. Do tohto počtu sú zahrnuté aj 2 úrazy, ktoré označujeme ako významné úrazy, pretože mali potenciál závažného úrazu. V početnosti úrazov, teda počte úrazov na 200 000 odpracovaných hodín je to u evidovaných hodnota 0,067 oproti cieľu na tento  rok 0,114 a významných 0,033 oproti stanovenému cieľu 0,076. Všetci ste prispeli k tomuto úspechu, poďakovanie preto patrí  všetkým.

V práci máme pravidlá pre bezpečnosť, tak ich naďalej dodržiavajme. Nech to nie je iba fráza. Ak sa zamyslíte nad ostatnými závažnými poškodeniami zdravia, stačí konštatovať - ak by postihnutí kolegovia dodržali stanovené pravidlá, ktoré ovládali, k úrazom by nemuselo dôjsť a nemuseli by niesť zdravotné následky po zvyšok života. Neváhajte upozorniť kolegu, ak vidíte, že porušuje pravidlá, aby si uľahčil prácu, skracoval cestu mimo určených  chodníkov a podobne.

Kolegyne, kolegovia,

prežime blížiace sa sviatky bez ujmy na zdraví.

Robert MEITNER

Empty

ODPORÚČAME

17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá
12.11.2020
Uchádzajte sa o grant pre vaše komunitné projekty
01.10.2020
Európa potrebuje oceľ, oceľ potrebuje Európu!