KONTAKT  |    _eng _sk

Certifikát bez zistenia odchýlok
           Pridané: 17.12.2020
Autor: -sol-
Kategória: Životné prostredie

Systém manažérstva environmentu v USSK funguje

V dňoch 7.-8. decembra vykonala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 2. dozorný audit systému manažérstva environmentu (SME) s pozitívnym výsledkom. Konštatovala, že systém je dobre zavedený a funkčný a vyzdvihla odbornosť zamestnancov, zapojených do auditu. Počas dvojdňového preverovania boli skontrolované nielen systémové a organizačné opatrenia a prvky v zmysle normy STN EN ISO 14001:2016, ale prehodnotené aj miesta významných environmentálnych aspektov či zhromaždiská nebezpečného odpadu na konkrétnych prevádzkach, a to v DZ Teplá valcovňa, Chemická úpravňa vôd Krásna, na útvare riaditeľa pre materiálové riadenie aj na haldovom hospodárstve. Napriek rozsahu a komplexnosti preverovaných oblastí audítori potvrdili platnosť medzinárodného certifikátu bez zistených nezhôd a nápravných opatrení. Aj to potvrdzuje, že hutnícka výroba sa v USSK realizuje s ohľadom na ochranu životného prostredia a v súlade s medzinárodnými štandardami.

Empty

ODPORÚČAME

17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá
12.11.2020
Uchádzajte sa o grant pre vaše komunitné projekty
01.10.2020
Európa potrebuje oceľ, oceľ potrebuje Európu!