KONTAKT  |    _eng _sk

Certifikát bez zistenia odchýlok
           Pridané: 17.12.2020
Autor: -sol-
Kategória: Životné prostredie

Systém manažérstva environmentu v USSK funguje

V dňoch 7.-8. decembra vykonala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 2. dozorný audit systému manažérstva environmentu (SME) s pozitívnym výsledkom. Konštatovala, že systém je dobre zavedený a funkčný a vyzdvihla odbornosť zamestnancov, zapojených do auditu. Počas dvojdňového preverovania boli skontrolované nielen systémové a organizačné opatrenia a prvky v zmysle normy STN EN ISO 14001:2016, ale prehodnotené aj miesta významných environmentálnych aspektov či zhromaždiská nebezpečného odpadu na konkrétnych prevádzkach, a to v DZ Teplá valcovňa, Chemická úpravňa vôd Krásna, na útvare riaditeľa pre materiálové riadenie aj na haldovom hospodárstve. Napriek rozsahu a komplexnosti preverovaných oblastí audítori potvrdili platnosť medzinárodného certifikátu bez zistených nezhôd a nápravných opatrení. Aj to potvrdzuje, že hutnícka výroba sa v USSK realizuje s ohľadom na ochranu životného prostredia a v súlade s medzinárodnými štandardami.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu