KONTAKT  |    _eng _sk

Talent dostáva opäť zelenú
           Pridané: 16.12.2020
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: Študenti

Deti zamestnancov USSK môžu lepšie študovať vďaka štipendiu

Vo viacerých rodinách hutníkov dostanú pred Vianocami ešte jeden darček naviac. Štipendium pre ich talentované dieťa. U. S. Steel Košice podporuje vzdelávanie rôznymi formami, keďže si uvedomuje prínos vzdelaných ľudí v každej oblasti života. Od roku 2004, kedy spoločnosť otvorila Štipendijný program, celkovo 406 štipendií umožnilo vysokoškolským študentom plne sa sústrediť na vzdelávanie a prípravu na profesionálnu kariéru. Hoci sa niektoré kritériá počas rokov flexibilne menili v súlade s potrebami a prioritami firmy, požiadavky na vynikajúci prospech museli splniť všetci podporení študenti. Za dosiahnutý prospech do 1.8 vďačia nielen talentu, ale aj usilovnému štúdiu. Mnohí z nich, práve pomocou štipendia, konfrontujú svoje vedomosti na zahraničných školách či študijných pobytoch.

Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania, ktorý sa stretol počas osobných pohovorov s desiatkami študentov, hovorí: „V súčasnosti stoja pred naším priemyslom veľké výzvy v podobe dekarbonizácie a digitalizácie. Teší ma, keď vidím, s akými ambíciami pristupujú študenti k novým technológiám a hľadaniu riešení pre problémy ľudstva. Inovatívne riešenia potrebuje aj výroba ocele, aby zostala konkurencieschopná a zároveň ekologická. Nová generácia technikov je zárukou udržateľnosti moderného priemyslu na Slovensku.“

Štipendijný program USSK je typický aj zapojením štipendistov do života firmy, do rôznych firemných, najmä dobročinných podujatí. Prostredníctvom nich sa mladí ľudia oboznamujú s hodnotami a kultúrou nadnárodnej firmy, vrátame jej silného záväzku k spoločenskej zodpovednosti a podpore komunity.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok