KONTAKT  |    _eng _sk

Kvalitné vzdelávanie je naša priorita
           Pridané: 16.12.2020
Autor: Peter SMOLNICKÝ
Kategória: Študenti

Stredná odborná škola priemyselných technológií v Košiciach - Šaci

Žijeme vo svete, kde sa  vývojom nových technológií všetko okolo nás neustále mení vo vysokom tempe. Aj preto sa musí naša škola  prispôsobiť požiadavkám doby, aby sme mohli napredovať, uplatniť sa na trhu práce.

Zvýšené nároky sa súbežne kladú aj na mladých  ľudí – stredoškolákov, ktorých vzdelávame na SOŠ v Šaci a ktorá od 1. 9. 2020 nesie nový názov s prívlastkom  priemyselných technológií. Škola má viac ako 50-ročnú históriu  a pripravila už tisíce absolventov, ktorí sa uplatnili v oblasti hutníctva, strojárstva a elektrotechniky. A v tomto trende sa snažíme aj naďalej pokračovať.

V súčasnosti ponúkame možnosť vzdelávať sa v študijných aj učebných odboroch.  Veľkou výhodou je prepojenie teoretického a praktického vyučovania, pričom všetky odbory sa pripravujú v duálnom systéme vzdelávania. Samotný odborný výcvik vo vyšších ročníkoch sa realizuje v jednotlivých prevádzkach U. S. Steel Košice. Žiaci sú motivovaní aj finančne a na základe dosiahnutých študijných výsledkov dostávajú podnikové štipendium. Aby odborná príprava bola kvalitná a vyhovovala požiadavkám doby,  na praktické vyučovanie sme zabezpečili  moderné stroje a zariadenia. Tento cieľ sa nám darí plniť, veď v rámci projektu IROP (Zvýšenie kvality odborného vzdelávania) sme v tomto roku rozšírili pracovisko CNC o ďalšie stroje. Takisto aj zváračská škola bola vybavená modernými zariadeniami s odsávaním a rekonštrukciou prešli aj priľahlé sociálne priestory.

Ďalším nosným odborom je hutníctvo. Pri tejto príležitosti bolo vybudované metalografické laboratórium ako najnovšie laboratórium na strednej škole. V týchto priestoroch študenti majú možnosť poznávať svet kovových a nekovových materiálov a súčasne sa postupne pripravujú pre potreby modernej praxe.

V centre našej vzdelávacej štruktúry sú aj odbory pre elektrikárov, či je to slaboprúd alebo silnoprúd. Žiaci počas 4-ročného štúdia získavajú vedomosti o inteligentnej domácnosti, riadení robotov a elektrických motorov.

Pri  tejto príležitosti by som chcel vyzdvihnúť príkladnú spoluprácu s firmou U.  S. Steel Košice. Ja osobne hovorím vždy o našom strategickom partnerovi, takže pri odbornej príprave žiakov zakaždým zohľadňujeme požiadavky firmy, aby naši absolventi boli po absolvovaní školy odborne pripravení nastúpiť na jednotlivé prevádzky v tomto hutníckom kombináte.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok