Vyhľadávanie:

Testovanie jazykových znalostí odhalí silné i slabé stránky

Testovanie jazykových znalostí odhalí silné i slabé stránky

Angličtinu máme zadarmo. Benefit, ktorý sa len tak nevidí

Neprezradíme žiadnu novinku ak povieme, že znalosť anglického jazyka je dnes jednou zo základných požiadaviek trhu práce. Je to skrátka v dnešnom svete globalizácie fakt. Firmy pri výbere nových zamestnancov na technicko-hospodárske alebo manažérske pozície kladú na ovládanie jedného či dokonca dvoch cudzích jazykov mimoriadny dôraz. Viaceré aj napriek tomu investujú do tejto oblasti nemalé prostriedky, finančná spoluúčasť zamestnanca na jazykových kurzoch nie je ničím výnimočným. Spoločnosť U. S. Steel Košice sa rozhodla už pri svojom vzniku jazykové kurzy financovať v plnej výške. A robí tak doteraz. Benefit, ktorý v súčasnosti vo veľa firmách často nevidieť.

"Do jazykovej prípravy máme dnes vo firme zaradených 1 394 zamestnancov, ktorí sú na základe testovania znalostí angličtiny zaradení do siedmich úrovní. Ich pokrok raz ročne testujeme," uviedol generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča a dodal, že najsledovanejším je ovládanie angličtiny minimálne na úrovni 4, ktorá je jednou z podmienok na výkon funkcie pre určených manažérov a vybraných zamestnancov. Zamestnanec ovládajúci angličtinu na úrovni 4 rozumie hlavným myšlienkam spisovnej vstupnej informácie, týkajúcej sa bežných tém. Vie sa zapojiť do konverzácie na bežné témy plynule a spontánne. Dokáže si poradiť s väčšinou situácií, využíva zložitejšie štruktúry viet a okrem iného aj tvoriť zložitejší prejav a texty na všeobecné témy.

"Progres je v tomto prípade viac než zreteľný. Kým v roku 2009 ovládalo angličtinu na tejto úrovni 23 percent z celkového počtu technicko-hospodárskych zamestnancov, v roku 2010 ich bolo 27 percent a v roku 2011 dokonca 37 percent. Vlaňajší nárast bol odzrkadlením intenzívnej výučby v prvom polroku najmä v súvislosti so vzdelávacím projektom podporeným z Európskeho sociálneho fondu. Nesporne k nemu prispela aj on-line výučba angličtiny a v neposlednom rade tiež projekt English as Business Language," konštatoval.

Spôsob a rozsah klasickej výučby anglického jazyka prešli v druhej polovici vlaňajšieho roka zmenami. Dnes zamestnanci, ktorí navštevujú kurz s lektorom individuálne alebo vo dvojici, majú k dispozícii jednu vyučovaciu hodinu v trvaní 45 minút raz týždenne, v skupinách dve vyučovacie hodiny, teda spolu 90 minút týždenne. Tento spôsob výučby je zameraný predovšetkým na konverzáciu a praktické precvičovanie business alebo iných situácií. "Hodiny s lektorom veľmi dobre dopĺňajú on-line výučbu, čím sa progres v rozvíjaní jazykových znalostí a úrovne angličtiny môže dosiahnuť ešte efektívnejšie," pripomenul M. Polča. Komplexný systém na on-line výučbu angličtiny je veľmi široký. Obsahuje okrem iného zaradenie účastníkov kurzu do úrovní na základe úvodného testu, možnosť zapojiť sa na jednu hodinu týždenne do virtuálnych tried, zameranie výučby na rôzne oblasti, akými sú napríklad hutníctvo či financie. Zahŕňa aj rôzne praktické pomôcky pracovnej komunikácie - vzorové e-maily, knižnicu, slovník zameraný na rôzne oblasti akými sú napríklad hutníctvo či financie, študijné materiály, nástroje na precvičenie rozprávania a výslovnosti a samozrejme možnosť off-line štúdia. "Kombinácia výučby on-line - lektor je overeným spôsobom, ktoré využívajú firmy na celom svete. Najdôležitejším aspektom zlepšovania jazykových zručností je a stále bude sebamotivácia účastníkov jazykovej prípravy" doložil M. Polča.

Rovnakým spôsobom budú kurzy anglického jazyka pokračovať aj v tomto roku. Zmena sa dotkne len testovania. Písomný a ústny test s anglicky hovoriacim skúšajúcim vystrieda on-line test, ktorý vyhodnotí úroveň znalostí účastníka kurzu i jeho silné a slabé stránky.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...