KONTAKT  |    _eng _sk

Testovanie jazykových znalostí odhalí silné i slabé stránky
           Pridané: 30.01.2012
Autor: Milan POLČA
Kategória: 02/2012

Angličtinu máme zadarmo. Benefit, ktorý sa len tak nevidí

Neprezradíme žiadnu novinku ak povieme, že znalosť anglického jazyka je dnes jednou zo základných požiadaviek trhu práce. Je to skrátka v dnešnom svete globalizácie fakt. Firmy pri výbere nových zamestnancov na technicko-hospodárske alebo manažérske pozície kladú na ovládanie jedného či dokonca dvoch cudzích jazykov mimoriadny dôraz. Viaceré aj napriek tomu investujú do tejto oblasti nemalé prostriedky, finančná spoluúčasť zamestnanca na jazykových kurzoch nie je ničím výnimočným. Spoločnosť U. S. Steel Košice sa rozhodla už pri svojom vzniku jazykové kurzy financovať v plnej výške. A robí tak doteraz. Benefit, ktorý v súčasnosti vo veľa firmách často nevidieť.

"Do jazykovej prípravy máme dnes vo firme zaradených 1 394 zamestnancov, ktorí sú na základe testovania znalostí angličtiny zaradení do siedmich úrovní. Ich pokrok raz ročne testujeme," uviedol generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča a dodal, že najsledovanejším je ovládanie angličtiny minimálne na úrovni 4, ktorá je jednou z podmienok na výkon funkcie pre určených manažérov a vybraných zamestnancov. Zamestnanec ovládajúci angličtinu na úrovni 4 rozumie hlavným myšlienkam spisovnej vstupnej informácie, týkajúcej sa bežných tém. Vie sa zapojiť do konverzácie na bežné témy plynule a spontánne. Dokáže si poradiť s väčšinou situácií, využíva zložitejšie štruktúry viet a okrem iného aj tvoriť zložitejší prejav a texty na všeobecné témy.

"Progres je v tomto prípade viac než zreteľný. Kým v roku 2009 ovládalo angličtinu na tejto úrovni 23 percent z celkového počtu technicko-hospodárskych zamestnancov, v roku 2010 ich bolo 27 percent a v roku 2011 dokonca 37 percent. Vlaňajší nárast bol odzrkadlením intenzívnej výučby v prvom polroku najmä v súvislosti so vzdelávacím projektom podporeným z Európskeho sociálneho fondu. Nesporne k nemu prispela aj on-line výučba angličtiny a v neposlednom rade tiež projekt English as Business Language," konštatoval.

Spôsob a rozsah klasickej výučby anglického jazyka prešli v druhej polovici vlaňajšieho roka zmenami. Dnes zamestnanci, ktorí navštevujú kurz s lektorom individuálne alebo vo dvojici, majú k dispozícii jednu vyučovaciu hodinu v trvaní 45 minút raz týždenne, v skupinách dve vyučovacie hodiny, teda spolu 90 minút týždenne. Tento spôsob výučby je zameraný predovšetkým na konverzáciu a praktické precvičovanie business alebo iných situácií. "Hodiny s lektorom veľmi dobre dopĺňajú on-line výučbu, čím sa progres v rozvíjaní jazykových znalostí a úrovne angličtiny môže dosiahnuť ešte efektívnejšie," pripomenul M. Polča. Komplexný systém na on-line výučbu angličtiny je veľmi široký. Obsahuje okrem iného zaradenie účastníkov kurzu do úrovní na základe úvodného testu, možnosť zapojiť sa na jednu hodinu týždenne do virtuálnych tried, zameranie výučby na rôzne oblasti, akými sú napríklad hutníctvo či financie. Zahŕňa aj rôzne praktické pomôcky pracovnej komunikácie - vzorové e-maily, knižnicu, slovník zameraný na rôzne oblasti akými sú napríklad hutníctvo či financie, študijné materiály, nástroje na precvičenie rozprávania a výslovnosti a samozrejme možnosť off-line štúdia. "Kombinácia výučby on-line - lektor je overeným spôsobom, ktoré využívajú firmy na celom svete. Najdôležitejším aspektom zlepšovania jazykových zručností je a stále bude sebamotivácia účastníkov jazykovej prípravy" doložil M. Polča.

Rovnakým spôsobom budú kurzy anglického jazyka pokračovať aj v tomto roku. Zmena sa dotkne len testovania. Písomný a ústny test s anglicky hovoriacim skúšajúcim vystrieda on-line test, ktorý vyhodnotí úroveň znalostí účastníka kurzu i jeho silné a slabé stránky.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...