Vyhľadávanie:

Ocenili autorov najlepších projektov

Ocenili autorov najlepších projektov

Nová tradícia vyhodnocovania a odmeňovania aktivít zamestnancov

Autori najlepších projektov roku 2011 orientovaných na šesť podnikateľských princípov U. S. Steel Košice si v piatok 27. januára 2012 prevzali ocenenia vedenia spoločnosti. Stretnutie otvorilo novú tradíciu vyhodnocovania a oceňovania najlepších zamestnancov.

ROK 2011 BOL ROKOM TVRDEJ PRÁCE

"Rok 2011 bol ťažký a aj keď sa ciele vo finančnej oblasti nepodarilo splniť, neznamenalo to, že sme pracovali menej. Vo všetkých oblastiach podnikania sme urobili možno viac než predtým," prihovoril sa pozvaným pracovníkom v Doškoľovacom stredisku v Medzeve viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák. Zároveň ocenil vklad všetkých prítomných a prínos projektov pre rozvoj firmy. Ospravedlnil tiež neprítomnosť prezidenta spoločnosti a viceprezidenta pre výrobu, ktorým v účasti na vyhodnotení zabránili neodkladné pracovné povinnosti.

PODNIKATEĽSKÉ PRINCÍPY V ČÍSLACH

Nominovaní a ocenení boli pracovníci v kategóriách Bezpečnosť, Životné prostredie, Služby pre zákazníka, Kvalita, Produktivita a CCIP (úspora nákladov). Vo všetkých spomínaných oblastiach dosiahla spoločnosť USSK vlani veľmi dobré výsledky.
Frekvencia evidovaných úrazov klesla v porovnaní s rokom 2008 z 0,30 na 0,20 a frekvencia registrovaných úrazov dosahuje dlhodobo hodnotu 0,05.
Ešte výraznejší je pokles interných incidentov v oblasti životného prostredia. Kým v roku 2008 sme zaznamenali 2 479 incidentov viažucich sa k vzduchu, vlani to bolo 364 incidentov. Kontinuálne zlepšovanie dokumentujú tiež incidenty viažuce sa k vode. Zo 142 v roku 2008 klesli na 5 v roku 2011.
Progres sme zaznamenali v oblasti služieb zákazníkom, keď miera externých reklamácií dosiahla v uplynulom roku 0,24 percenta, čo bolo o 0,14 percenta menej ako v roku 2008.
Úsilie o zlepšenie prinieslo výsledky aj v oblasti kvality. Ukazovateľ divert dosiahol vlani 1,67 percenta, kým v roku 2008 to bolo 2,77 percenta a ukazovateľ retreat klesol z 1,45 percenta (rok 2008) na 1,26 percenta (rok 2011).
Produktivita v ukazovateli za tepla valcované zvitky napriek ťažkým časom dosiahla úroveň porovnateľnú s rokom 2010.
Úspory prostredníctvom projektov CCIP sa podarilo v minulom roku v porovnaní s rokom 2008 strojnásobiť. Z 12,49 USD/mt na 36,98 USD/mt.

VYBERAŤ NAJLEPŠÍCH BOLO ŤAŽKÉ

Z nominácií v každej oblasti vybrala hodnotiaca komisia vedená viceprezidentom pre výrobu tri najlepšie projekty. "Vyberať bolo veľmi ťažké a rozhodovanie bolo zložité," potvrdil aj generálny manažér pre finálnu výrobu Thomas Kevin. "Práve v najťažších časoch, akým rok 2011 bol, sa ukáže, kto je najlepší, kto vie siahnuť až na dno svojich síl, ísť ako sa vraví na 110 percent a ukázať svoju kreativitu. Vy, ktorí ste tu prítomní, ste to dokázali a patrí vám za to vďaka. Poďakovanie za výsledky uplynulého roku však patrí aj všetkým zamestnancom, ktorí sú v tejto chvíli v prevádzkach podniku. Kontinuálne zlepšovanie musí pokračovať aj v tomto roku. Zákazníci žiadajú stále viac a my im ich požiadavky musíme vedieť splniť," pripomenul generálny manažér a dodal, že práve vďaka projektom, akými boli aj tie minuloročné, sa môže firma posúvať ďalej a byť úspešná na trhoch.

NOMINÁCIE A VÍŤAZI

V kategórii Bezpečnosť boli na ocenenie nominovaní: Ondrej Magač (DZ Radiátory a rúry), Peter Čech (DZ Energetika), Juraj Kormoš (DZ Doprava), Miroslav Tkáčik (DZ Údržba), Miloš Mačinga (DZ Expedícia), Peter Šivec (DZ Zušľachťove a obalová vetva), Pavol Petráš (DZ Mechanika), Martin Harvan (GM pre bezpečnosť a hygienu), Juraj Bořík (DZ Vysoké peceň, Peter Dubec, Peter Kende (DZ Oceliareň) a Albín Kočiš (DZ Oceliareň).
Ocenenie si prevzali Peter ČECH za Návrh prípravku na zaisťovanie elektrickej energie, Juraj KORMOŠ za Spracovanie inštruktážnych bezpečnostných videí pre zamestnancov železničnej dopravy a Martin HARVAN za projekt Riadenie procesu risk assesment v U. S. Steel Košice.
V kategórii Životné prostredie boli nominovaní: Dušan Kopčík (DZ Studená valcovňa), René Atyafi (DZ Zušľachťovne a obalová vetva), Ján Hromjak (DZ Koksovňa), Mária Pavlová (DZ Energetika) a Stanislav Kotik (DZ Koksovňa).
Vyhodnotení autori a projekty: Dušan KOPČÍK - Niekoľkonásobné zníženie počtu interných incidentov v oblasti odpadových vôd, Ján HROMJAK - Nábeh odsírenia koksárenského plynu s vylepšením parametrov odpadovej vody a obsahu H2S v plyne a Stanislav KOTIK - Zlepšenie bezpečnosti a environmentálnych výsledkov koksárenskej batérie 3.
V kategórii Služby pre zákazníkov boli na ocenenie nominovaní a ceny získali: Ján STUPEŇ (DZ Teplá valcovňa) za projekt Úprava kolektorov laminárneho chladenia TŠP pre novú akosť KX80, kolektív Ján SEMEŇÁK, Vladislav JURKO, Ladislav ČECHO, Michal ČERVENKA a Milan MATTA ((Výskum a vývoj USSE) za projekt Vývoj novej ocele L485MB pre výrobu rúr a Miloš PREDMERSKÝ (Výskum a vývoj USSE) za Nový technologický postup pre výrobu dynamoocele.
Za Kvalitu boli nominovaní a tiež vyhodnotení Milan RICHNAVSKÝ (DZ Teplá valcovňa) a jeho projekt Zníženie výskytu smyčiek na TŠP, Vladimír DAŇKO (DZ Zušľachťovne a obalová vetva) za Historický rekord PZ3 v diverte a Marián STARZYK (DZ Expedícia) za Vyriešenie problému vzniku atmosférickej korózie hutníckych výrobkov v sklade SV1.
V kategórii Produktivita sa o ocenenie uchádzali: Miroslav Sabo (DZ Zušľachťovne a obalová vetva), Tibor Szalona (DZ Vysoké pece), Milan Pituch a Miroslav Antolík (DZ Vysoké pece) Ľudovít Kosnáč (DZ Koksovňa) a Eduard Juhan a Marián Mašlej (DZ Oceliareň).
Ako najlepší boli vyhodnotení: Tibor SZALONA za Zvýšenie produktivity Prípravy vsádzky pre vysoké pece, Milan PITUCH a Miroslav ANTOLÍK za Zvýšenie produktivity Prípravy vsádzky a Vysokých pecí a Ľudovít KOSNÁČ za návrh a realizáciu Zvýšenia produktivity Koksovne.
Najviac nominovaných, 12, bolo v kategórii CCIP. Ocenenie získali členovia desiatich tímov:
Dušan PETRO, Marek JENČO, Michal JANOK, Peter TAKÁČ, Viliam SILVÁŠI, Bradley BENTLEY, Marcel NOVOSAD, Jaroslav ČURILLA, Róbert MALIŇÁK (DZ Vysoké pece a BFET) za projekt Injektáž práškového uhlia do vysokej pece č. 1.
Marcel NOVOSAD, Marek LUKAČÍN, Róbert TÓTH, Miroslav GERA, Rudolf PROKS, Gabriel TRÉFA (DZ Oceliareň a Výskum a vývoj USSE) za projekt Čiastočná náhrada externého šrotu Fe zliatkami - produkt A (PIT94). Jaroslav ČURILLA, Marcel NOVOSAD, Albín KOČIŠ, František FABÍNY (DZ Vysoké pece a BFET) za projekt Využitie šrotu B vo vysokých peciach (náhrada peliet a nakupovaného koksu).
Jaroslava KATUNSKÁ, Ivan STEMPÁK, Peter LAPČÁK (Nákup) za projekt Úspora z nákupných objednávok.
Ján BLANÁR, Mikuláš PERHÁČ, Pavel ORSZÁG, Erich BLANÁR (Riadenie energetickej efektívnosti a DZ Energetika) za projekt Podporné služby pre SEPS (Slovenská energetická prenosová sústava). Jaroslav ČURILLA, Marcel NOVOSAD (DZ Vysoké pece a BFET) za projekt Využitie koks hrášku z Koksovne vo Vysokých peciach.
Gabriel TRÉFA, Miroslav GERA, Marek LUKAČÍN, Albín KOČIŠ, Eduard JUHAN, Rudolf PROKS (DZ Oceliareň a Výskum a vývoj USSE) za projekt Náhrada externého šrotu Fe zliatkami - PIT 93, 96. Katarína KEPEŠOVÁ (Strategické suroviny) za projekt Preprava strategických surovín v privátnych vagónoch.
Ladislav LENKO, Marián EGRY, Andrea ČURILLOVÁ (Nákup) za projekt Úspora z dlhodobých rámcových zmlúv.
Bradley BENTLEY (DZ Vysoké pece a BFET) za projekt Náhrada koksu antracitom.
Medzi nominovanými boli aj Marek Dranga (DZ Zušľachťovne a obalová vetva) s projektom Zníženie spotreby elektrovodných valcov na EC č. 2 a Petr Šebík (DZ Expedícia) s projektom Zníženie nákladov na medzioperačné balenie.

Ocenení autori projektov, ktoré dosiahli v uplynulom roku najväčšie prínosy, si prevzali poukážky RelaxPass, ďakovné listy a lídri tímov aj plakety.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...