KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme pomáhať
           Pridané: 27.02.2012
Autor: -c-
Kategória: 04/2012

Nadácia U. S. Steel Košice podporuje tých, ktorí to potrebujú

Už desiaty rok pomáha Nadácia U. S. Steel Košice východoslovenskému regiónu a ľuďom v ňom a podporuje verejnoprospešné aktivity vo viacerých oblastiach. Spomeňme zdravotníctvo, sociálnu, humanitárnu a charitatívnu oblasť, školstvo, vedu, vzdelanie, telovýchovu a šport, mládež, kultúru, a to vrátane obnovy kultúrnych pamiatok, ale aj ochranu a tvorbu životného prostredia, či zachovávanie prírodných hodnôt. Podporuje tiež seniorov - bývalých zamestnancov spoločnosti, poskytuje aj humanitárnu pomoc jednotlivcom alebo skupine osôb, ktorí sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Mohla tak robiť a robí to stále vďaka všetkým, fyzickým i právnickým osobám, ktorí svoje dve percentá zo zaplatenej dane zaslali práve na jej účet. Už onedlho sa budeme opäť rozhodovať, komu a na čo venujeme svoje dve percentá zo zaplatenej dane za rok 2011. Uchádza sa o ne aj Nadácia U. S. Steel Košice. Z darovaných finančných prostriedkov chce podporiť aj liečbu malých onkologických pacientov.

Prácu, ktorá súvisí s verejnoprospešnými aktivitami nadácie, vykonávajú správca, členovia správnej rady a dozornej rady dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Ak ste si spomedzi oprávnených subjektov vybrali Nadáciu U. S. Steel Košice, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlá­senie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré dostane každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne a odovzdáte ho najneskôr do 20. aprí­la 2012 svojej mzdovej účtovníčke.

Nasledovné údaje poslúžia tým, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami:

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: 044 54 Košice Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu