KONTAKT  |    _eng _sk

Ther Tech Form 2005
           Pridané: 19.09.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 38/2005

V minulých dňoch sa na Táloch uskutočnila 4. medzinárodná konferencia Ther Tech Form 2005 o teoreticko-technologických problémoch tvárnenia ocele a neželezných kovov. Medzi približne sto účastníkmi zo Slovenska i zahraničia nechýbali ani zástupcovia spoločnosti U. S. Steel Košice. Jozef Billy a Ján Škodroň z úseku GM pre výskum a vývoj, navyše boli členmi organizačného výboru konferencie.

"Na podujatí odznelo približne šesťdesiat odborných prednášok," informoval nás po skončení rokovania Ivan Kohútek z odboru výrobková metalurgia úseku GM pre výskum a vývoj a dodal, že medzi ich autormi boli aj košickí oceliari, a to z úseku Riadenia kvality a GM pre výskum a vývoj. Rozoberali problematiku výroby a vlastností novej, za tepla valcovanej dvojfázovej feriticko-martenzitickej ocele, analýzy zvyškových napätí vo valcovaných oceľových plechoch metódou röntgenovej tenzometrie, vplyvu zvinovacích teplôt na TŠP na finálne vlastnosti vákuovanej ocele určenej na pozinkovanie, prenosu umelých defektov z bramy na valcované výrobky, rovnania priečne delených materiálov i obsahu ťažkých kovov v hutníckych výrobkoch.

"Témy konferencie boli široké. Veľa sa napríklad hovorilo o využívaní pilotných liniek v rámci rozvoja a realizácie nových technológií, o rôznych metódach pri skúmaní materiálov, chybách a ich odstraňovaní pri odlievaní ocele, o materiáloch využívaných v energetike, rúrach a ich vlastnostiach, ale aj o počítačovom modelovaní, simulácii a riadení procesov," konštatoval Ivan Kohútek, pričom úroveň tohto fóra odborníkov označil za veľmi dobrú. Medzinárodná konferencia, ktorú v tomto roku zorganizovali Katedra tvárnenia kovov Hutníckej fakulty TU Košice a Železiarne Podbrezová, sa koná pravidelne v trojročných intervaloch. Jej cieľom je umožniť vedeckým pracovníkom a inžinierom výmenu skúseností o súčasnom stave poznania v olasti výskumu a aplikovaných technológií.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu