KONTAKT  |    _eng _sk

Tradícia pokračuje
           Pridané: 04.07.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2005

Stretli sa tohtoroční absolventi Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach

Už po druhýkrát sa v pondelok, 20. júna 2005, zišli absolventi skúšok dospelosti Strednej priemyselnej školy hutníckej na Alejovej ulici v Košiciach na slávnostnom pomaturitnom stretnutí, ktoré začína byť, vďaka projektu ALOHA, už tradíciou. Podujatie pred časom vymysleli a začali organizovať zakladateľky internetového časopisu školy Vreskot pod vedením pedagogičky Heleny Duffekovej a treba povedať, že sa vyprofilovalo na veľmi zaujímavú a obľúbenú akciu.

Neformálne stretnutie s učiteľmi sa stalo miestom nielen vzájomných výmen skúseností a postrehov z priebehu štvorročného štúdia, ale aj príležitosťou na ocenenie žiakov za výsledky maturitných skúšok, za pomoc a spoluprácu pri organizovaní rôznych školských podujatí a pri tvorbe časopisu Vreskot. Súčasťou aj tohtoročného podujatia bolo odovzdávanie certifikátov EIS - Internacional Education Society, najväčšej neštátnej nezávislej medzinárodnej inštitúcie, ktorá sa špecializuje na certifikáciu vzdelávacích subjektov v európskych štátoch. Medzinárodné osvedčenie o vyhovení požiadaviek medzinárodného štandardu pre ukončenie toho-ktorého vzdelávacieho programu si slávnostne prevzalo štyridsaťdva študentov.

Nový typ maturít zvládli študenti Strednej priemyselnej školy hutníckej na Alejovej ulici v Košiciach, podľa slov jej riaditeľa Ladislava Maka, vo všeobecnosti, v súvislosti s problémami, ktoré sa objavili na celoštátnej úrovni, dobre. Skúšky z odborných predmetov, či už vo forme obhajob písomnej práce alebo praktického zadania, nerobili problémy nikomu. Zaujímavé však nesporne je, že sedemnásť percent potencionálnych absolventov nezvládlo maturitu z jedného predmetu, najmä zo slovenského jazyka a angličtiny. Všetci si skúšky zopakujú po prázdninách, v septembri.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu