Vyhľadávanie:

Transformujúci sa priemysel hľadá rovnováhu medzi digitalizáciou a efektivitou.

Transformujúci sa priemysel hľadá rovnováhu medzi digitalizáciou a efektivitou.

Ako umelá inteligencia vylepšuje výrobu ocele

Hlavnou témou konferencie IDC Manufacturing Forum, ktorá sa konala 11. novembra na platforme HOPIN, bola rovnováha medzi mierou digitalizácie činností a dosahovaním skutočnej efektivity. Organizátorom bola korporácia International Data Corporation (IDC), ktorá je popredným globálnym poskytovateľom informácií o trhu, poradenských služieb a podujatí pre trhy informačných technológií, telekomunikácií a spotrebiteľských technológií.

Do panelovej diskusii O výlete do budúcnosti výrobných podnikov sa zapojil Juraj Sabol, Generálny manažér pre stratégiu a realizáciu projektov, ktorý vysvetlil dôležitosť zachovania hutníckeho priemyslu v našom regióne a aká bude jeho úloha v budúcnosti. „Ak chceme ako Európa dekarbonizovať a znižovať uhlíkovú stopu, tak bez nových technológií v priemysle to nepôjde. Vzhľadom nato, že všetky nové technológie, ktoré sú nízkouhlíkové potrebujú svoj dodávateľský reťazec, či už sú to obnoviteľné zdroje energií, elektromobilita a podobne. Bola by veľká škoda, keby sme v strednej Európe nevyužili túto príležitosť a prišli by sme o hutnícky priemysel, ktorý bude v blízkej budúcnosti kľúčovým. Naplnenie európskych cieľov v oblasti emisii CO2, či záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody sú pre nás veľkou príležitosťou implementovať viac udržateľné modely s použitím digitálnych technológií a modelov. Tieto nové digitálne modely nám pomáhajú nielen zefektívňovať výrobu a výskum ale pomáhajú i redukovať uhlíkovú stopu. V neposlednom rade sú dôležité pre udržanie našej  konkurencieschopnosti a inovatívnosti.“

Ako súvisí umelá inteligencia s výrobou ocele, tak o tom hovorili Juraj Sabol, Generálny manažér pre stratégiu a realizáciu projektov, Marek Lukačín, Generálny manažér pre prvovýrobu a transformáciu výrobu a Róbert Vandlík, Manažér procesov pre Digital. Predstavili čo sa skrýva pod pojmom umelá inteligencia v našom podniku, akou je digitalizácia  podporných procesov, zavádzanie robotizácie, využívanie dronov ale aj oblasť, ktorá sa zameriava na využitie big dát našich výrobných liniek pre efektívnejšie a zelenšie riadenie jednotlivých procesov. Ozrejmili, čo znamená pre nás „digital“,  využívanie Big Data, resp. Digital Analytics a aké máme predstavy o digitalizácií. Chceme priniesť do výroby nové technológie ako Data Machine Learning, Advance Analytics a podobne. Znamená to priniesť optimálne riešenia z hľadiska využívaných dát a na druhej strane optimálne užívateľské prostredie. Spolupracujeme preto s viacerými stranami, máme vytvorené miesto, kde sa tieto zainteresované strany stretávajú na Digital League platforme. Zmeny, ktoré nové technológie prinášajú sa líšia oproti pôvodnému spôsobu riadenia, preto je táto komunikácia dôležitá. Na úspechoch modelov, ktoré riadia výrobné procesy sa významne podieľajú podnety od koncových užívateľov.

Úspešnú digitalizáciu v našej spoločnosti sme mohli začať aj vďaka tomu, že košické železiarne patrili medzi tie hutnícke spoločnosti, ktoré začali s digitalizáciou v 70. rokov.  Vďaka tomu majú veľké objemy dát z výrobných procesov, ktoré dnes už súčasný výpočtový výkon umožňuje spracovať. Tak isto aj vzdelávanie študentov pokročilo, čo znamená, že máme na trhu práce ľudí, ktorí s nimi vedia pracovať.

V oblasti Data Science spolupracujeme s Technickou univerzitou, UPJŠ Košice. Chceme však rozvíjať talent i interne. Začali sme so sériou tréningov našich nadaných zamestnancov vo vlastnej réžií v našom Analytics Boot Camp. Najlepší z nich absolvujú Date Science Program, ktorý pre nás pripravila UPJŠ Košice. Z najlepších zamestnancov chceme do budúcna vychovať našich dátových vedcov - digitálnych agentov.

Foto: Juraj Sabol, Marek Lukačín a Róbert Vandlík počas svojej prezentácie na tému umelá inteligencia a výroba ocele

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...