Vyhľadávanie:

Tri milióny hodín bez úrazu!

Tri milióny hodín bez úrazu!

Koksári si darovali k Vianociam nádherný darček.

Vo štvrtok 22. decembra sa podaril zamestnancom DZ Koksovňa vynikajúci úspech v oblasti bezpečnosti práce. Dosiahli 3 milióny odpracovaných hodín bez úrazu (podľa metodiky OSHA). V náročných podmienkach prevádzok prvovýroby je to o to hodnotnejšie a kolegovia opäť raz dokázali, že pracovať bezpečne sa dá aj ťažkom priemyselnom prostredí.

Oto Viszlay, riaditeľ DZ, ocenil úspech celého tímu nasledovne: „V prvom rade sa chcem úprimne poďakovať všetkým zamestnancom DZ Koksovňa a pogratulovať im k dosiahnutiu tohto výnimočného úspechu. Je to výsledok práce každého z nás a zároveň významný spoločný úspech, ktorý sa dá dosiahnuť jedine zapojením a prispením celého kolektívu. Som veľmi rád, že sa to kolektívu zamestnancov DZ podarilo. Teší ma to o to viac, že sme dosiahli takýto úspech v divíznom závode, ktorý je z pohľadu rizík na pracovisku jedným z najnáročnejších závodov USSK. Zároveň je to dôkazom toho, že pri úprimnej snahe, dobrej spolupráci, manažovaní rizík a zapojení všetkých zamestnancov sa úspech nakoniec dostaví. Spolu so slovami chvály a uznania si však zároveň uvedomujem obrovský záväzok, ktorý z tohto úspechu pre nás všetkých vyplýva, a to nepoľaviť ani na chvíľu. Musíme ďalej pokračovať v dodržiavaní bezpečnostných predpisov pri každodenných činnostiach, odhaľovaní a odstraňovaní rizík a kontinuálnom zlepšovaní podmienok bezpečnej práce na DZ. Všetkým zamestnancom DZ Koksovňa želám čo najviac bezpečných dní na pracovisku i mimo neho.“

Slová uznania a poďakovania pridal aj Robert Meitner, generálny manažér pre bezpečnosť a ochranu: „Gratulujem zamestnancom koksovne, že sa im v podmienkach s vyššou mierou rizika podarilo dosiahnuť takýto výsledok a pripojiť sa tak k závodom ako DZ Doprava, DZ Zušľachťovne a obalová vetva, či Dcérske spoločnosti ako celok. Spoločné úsilie pri realizácii nových projektov, ako inštalácia kamerového systému pre bezpečný pohyb obsluhy na plniacich vozoch koksárenských batérií, každodenné kontroly manažérov závodu a technikov bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, prináša očakávané plnenie cieľov – prácu bez úrazu. Samozrejme, bez aktívneho zapojenia všetkých zamestnancov do bezpečného výkonu prác by to nešlo. Ako príklad uvediem ocenenie „Šampión OBP“ zamestnanca údržby DZ Koksovne z novembra 2019 s projektom novej skrinky zaistenia, alebo druhé miesto v súťaži tímov pre HIRA projekty z marca tohto roku v podobe Úpravy vstupu výtlačného voza č. 2, čo je len zlomok z viac než 6 600 riešených analýz rizík v HIRA aplikácií na DZ Koksovňa. Želám dosiahnutie ďalších míľnikov v oblasti BOZP tak zamestnancom Koksovne, ako aj všetkým ostatným železiarom.“

Samozrejme, tešia sa nielen manažéri, ale najmä zamestnanci a ich rodiny, pretože bez úrazov a v zdraví môžu žiť po práci naplno v kruhu svojich najbližších.

Podľa Martina Harvana z BOZP sa na koksovni stal posledný úraz 22. augusta 2018. Tri milióny hodín tak predstavuje 1582 dní, čo sú viac než štyri roky, počas ktorých dokázali koksári pracovať bez úrazu.

Palec hore a potlesk pre vás!

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...