Vyhľadávanie:

Tri otázky DPMK

Tri otázky DPMK

Téma: cestovanie mestskou hromadnou dopravou

Nepríjemná zima v električkách, nevyhovujúci technický stav autobusov, dlhé čakanie pri dobíjaní bezkontaktných čipových kariet. Tri opakujúce sa problémy, s ktorými sa na nás obraciate najčastejšie. O prvých dvoch menovaných sme písali už neraz. Od nástupu bezkontaktných čipových kariet je tu ďalší problém, ktorý cestujúcich trápi. So starými i novými poznatkami sme sa opäť raz obrátili na riaditeľa dopravy a člena predstavenstva DPMK Štefana Dutka.

· Pravidelne zaznamenávame nespokojnosť a sťažnosti cestujúcich na zimu vo vozidlách, predovšetkým v električkách. Niekedy sú vykúrené málo, inokedy vôbec. Ako to teda je?
Ak ide o sťažnosti cestujúcich na vykurovanie dopravných prostriedkov, musím povedať, že tohto roku sme ich zaznamenali podstatne menej, než v zimnom období rokov 2003 a 2004. Električky neparkujú vo vykurovaných halách, preto je v ranných hodinách potrebný istý čas, aby sa vozidlo vyhrialo. V žiadnom prípade však nie je dôvod na to, aby vodiči v električkách či autobusoch nekúrili počas jazdy vôbec, za predpokladu, že na vozidle nie je porucha. Ak sa tak stane, ide jednoznačne o porušenie vnútrozávodného predpisu, ktorý hovorí v akom režime má vodič pri tom ktorom stupni vonkajšej teploty kúriť. Vodičov v žiadnom prípade nenabádame k šetreniu, či iným dôvodom, pre ktoré by sa vo vozidlách nekúrilo. V prípade, že sa také niečo stane, sťažnosti cestujúcich prešetríme a vykonáme potrebné opatrenia.

· Cestujúci sú nespokojní tiež s technickým stavom autobusov, ktorý je podľa nich v niektorých prípadoch až životu nebezpečný. Ku kultúre cestovania nepridáva ani špina vo vozidlách.
Autobusy, ktoré sú predmetom sťažností, patria k najstarším v našom podniku. Majú vyše 13 rokov a odjazdených viac než 750 tisíc kilometrov bez generálnych opráv. Z tohto dôvodu nie je jednoduché udržať ich v stopercentnom stave. Vlastníme až 28 autobusov typu Ikarus 280. Pre ich vysokú prepravnú kapacitu ich využívame pri preprave do železiarní. Vzhľadom na vysoké náklady nových vozidiel bude ich postupné nahradzovanie predmetom najbližších rokov. V otázke čistenia vozidiel je pravdou, že sme jeho rozsah nedocenili. Vykonávame ho dodávateľským spôsobom a jeho nedostatočnosť sme zistili nielen zo sťažností cestujúcich, ale tiež vlastným poznaním. Systém a rozsah čistenia plánujeme zmeniť v priebehu tohto roka. Uskutoční sa formou verejnej súťaže a verím, že do konca roka situáciu zvládneme.

· Zavedením bezkontaktných čipových kariet železiari stratili možnosť zakúpiť si časový cestovný lístok na vstupnom areáli. Neuvažujete o zavedení miesta na dobíjanie čipových kariet aj v areáli U. S. Steel Košice?
O tejto možnosti sme už so zástupcami U. S. Steel Košice niekoľkokrát rokovali. Spoločnosť nám ponúkla priestory v areáli podniku, ktoré by sme mohli na tento účel využívať do konca roka. Čas by nám zároveň stačil na zistenie záujmu zamestnancov o túto službu. Zatiaľ je záležitosť v štádiu rokovania. Čakáme na zmluvné podmienky, ktoré nám U. S. Steel Košice ponúkne.

Ak to celé zhrnieme, problém s čistotou vozidiel by sa mal vyriešiť do konca roka. Horšie to bude s technickým stavom. Na nákup nových autobusov DPMK prostriedky nemá, preto aj naďalej bude priebežne opravovať súčasné. Čo sa týka zimy v električkách, je jasné, že pri teplotách pod nulou sú vodiči povinní kúriť. V prípade, že sa tak nestane, je to dôvod na reklamáciu, ktorú dopravný podnik sľubuje preveriť a vykonať nápravu. Aby bolo možné konkrétnu reklamáciu vyšetriť, je nevyhnutné uviesť číslo autobusu či električky spolu s časom a miestom ich pravidelného odchodu. Cestujúci tak môžu urobiť priamo v DPMK.

V prípade cestnej dopravy na e-mailovej adrese cd.dpmkke.psg.sk, pri sťažnosti na koľajovú dopravu využite telefónne čísla 6407 450 a 6407 460. Vaše pripomienky naďalej môžete zasielať aj do redakcie Ocele východu.

Odpovedáme na vaše otázky

Riaditeľovi dopravy Štefanovi Dutkovi sme predložili aj na konkrétne sťažnosti, s ktorými sa na nás zamestnanci obrátili. Beáta Jasemová upozornila na skutočnosť, že vodiči autobusov otvárajú pri nastupovaní iba predné dvere, čo spôsobuje nerovnomerné naplnenie vozidla. Pokým v zadnej časti autobusu je ešte miesto, pri predných dverách vzniká tlačenica a stáva sa aj, že sa niektorý z cestujúcich do vozidla vôbec nedostane.

"Systém nastupovania cez predné dvere sme zaviedli z dôvodu kontroly cestovných lístkov a nakoľko naše skúsenosti hovoria, že práve medzi cestujúcimi do železiarní je najväčší počet čiernych pasažierov, tento system meniť nebudeme. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že do konca roka plánujeme do všetkých vozidiel nainštalovať čítacie zariadenie, ktoré bude kontrolovať bezkontaktné čipové karty cestujúcich," komentoval Štefan Dutko.

Miloslav Bartoš nám e-mailom zaslal svoju skúsenosť s cestovaním električkou R1 s odchodom o 5.51 z Námestia osloboditeľov. "Električka každý deň čaká na Pereši na prípoj autobusu č. 22. Počas čakania spravidla v rozmedzí od 5 do 10 minút necháva vodič dvere električky po celý čas otvorené, či mrzne, alebo fúka. Nereagoval ani na zvonenie cestujúcich, aby dvere zatvoril. Nie je možné, aby dvoch či štyroch pristupujúcich cestujúcich vzala niektorá z ďalších električiek?"

Štefan Dutko záležitosť okamžite prešetril telefonicky. "Spomínaná električka na cestujúcich prestupujúcich z autobusu číslo 22 počkať musí. Ak by totiž čakali na ďalšiu električku, nestihli by prísť do práce včas. Vodič však v žiadnom prípade nemusí dvere vozidla nechávať otvorené." V tomto prípade Štefan Dutko neodkladne nariadil kontrolu a nápravu situácie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...