KONTAKT  |    _eng _sk

Tvoja šanca hrať!
           Pridané: 05.06.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 22/2006

Spoločnosť U. S. Steel Košice vyhlásila Program podpory mladých hokejistov

Dať šancu a rovnakú príležitosť športovo nadaným deťom, budúcim hokejovým talentom zo sociálne znevýhodnených rodín, je zámerom Programu podpory mladých hokejistov, ktorý vyhlásila v nedeľu 28. mája 2006 spoločnosť U. S. Steel Košice. Hokej je v súčasnosti finančne náročný na športový výstroj, ľadovú plochu, cestovné náklady. Preto chce dať spoločnosť U. S. Steel Košice príležitosť vyniknúť talentom bez ohľadu na ich sociálne zázemie a podmienky.

Rodičia môžu prihlásiť chlapcov predškolského a školského veku. O výbere do programu podpory mladých hokejistov bude rozhodovať komisia zložená z trénerov HC Košice, ZŠ Škultétyho a zástupcov U. S. Steel Košice v zmysle schvaľovacieho postupu na základe týchto kritérií:

  • vek od 5 a pol roka do 8 rokov - začínajúci hokejisti
  • talent, fyzické predpoklady a zdatnosť
  • sociálne pomery žiadateľa
  • vyhovujúce študijné výsledky s limitom do 2,5
  • trvalé bydlisko na východnom Slovensku

V rámci podpory mladých talentovaných hokejistov spoločnosť U. S. Steel Košice uhradí vybraným deťom tréningový proces (klubové poplatky HC Košice) a časť športového výstroja. Zaradeniu do programu bude predchádzať nábor detí a výber talentov. Záujemcovia môžu kontaktovať v pondelok až piatok od 8.00 do 15.00 hod.:

  • Mojmíra Božíka, manažéra mládeže HC Košice, tel. číslo: 0903 907 626
  • sekretariát HC Košice: tel. číslo: 055/622 16 73
  • útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice: tel. číslo: 673 44 76, 0903 656 271

Ďalšie informácie nájdete na www.usske.sk

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu