Vyhľadávanie:

U. S. Steel Košice môže poslúžiť ako vzor aj iným podnikom v SR

U. S. Steel Košice môže poslúžiť ako vzor aj iným podnikom v SR

„Navštívili sme U. S. Steel Košice z veľmi pragmatického dôvodu a to, identifikovať prípady dobrej praxe v takto veľkej a významnej spoločnosti,“ povedal po návšteve našej firmy generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina. Konštatoval, že veľa nástrojov v rámci prevencie je v U. S. Steel Košice v súlade, ba dokonca nad rámec legislatívy a môžu slúžiť ako vzor aj pre ostatné priemyselné podniky na Slovensku. „Som si istý, že je potrebné tieto informácie a príklady dobrej praxe zdieľať, pretože nám ide o to, aby sa nastavila jednotná minimálna úroveň bezpečnosti vo firmách,“ dodal Karol Habina. 

Predstavitelia Národného inšpektorátu práce navštívili U. S. Steel Košice vo štvrtok 14. júna 2018. Okrem rozhovorov s generálnym manažérom pre bezpečnosť a hygienu a REACH Markom Salom a ďalšími zástupcami  firmy si prezreli prevádzky ZPO 2 v DZ Oceliareň a Teplej valcovne, kde mali možnosť vidieť priamo v praxi uplatňovanie bezpečnostných programov pri oprave teplej širokopásovej  trate.

„Spoločnosť U. S. Steel má v Spojených štátoch v oblasti bezpečnosti práce veľmi otvorené vzťahy s ostatnými firmami a rovnako aj s príslušnými štátnymi úradmi a preto nevidím dôvod, prečo by sme podobné vzťahy nemohli mať aj  na Slovensku. Ak sa nám spoločne podarí prispieť k zvýšeniu úrovne bezpečnosti v priemyselných podnikoch, budú z toho mať prospech všetci,“ zdôraznil Mark Salo. Generálny manažér predstaviteľov NIP informoval aj o novom programe Safety champion. Program je postavený na oceňovaní zamestnancov spoločnosti, ktorí významným spôsobom prispeli k zvýšeniu úrovne bezpečnosti práce vo firme. Zástupcovia NIP sa zaujímali aj o úroveň bezpečnosti práce u dodávateľských firiem, ktorá je podľa ich skúseností u iných zamestnávateľov často  zdrojom problémov. Mark Salo v tejto súvislosti poznamenal, že i spoločnosť U. S. Steel Košice musela riešiť podobné problémy. Informoval, že práve pre niekoľko prípadov vážnych pracovných úrazov zamestnancov dodávateľských firiem v minulom roku naša firma prijala príslušné opatrenia. Spočívajú okrem iného v zavedení hodnotenia úrovne plnenia bezpečnostných predpisov zo strany dodávateľov prostredníctvom spoločnosti ISNetWorld, s ktorou U. S. Steel spolupracuje aj vo svojich severoamerických prevádzkach. „Preverujú dodávateľov, či spĺňajú podmienky z hľadiska bezpečnosti práce, ale aj odbornosti, ktoré na nich kladie naša spoločnosť, slovenská či európska legislatíva. Každý dodávateľ, ktorý k nám prichádza, je tak predbežne kvalifikovaný ešte predtým, ako prejde bránami podniku a začne pre nás pracovať,“ informoval Mark Salo. Na záver stretnutia sa zástupcovia oboch strán dohodli, že vo výmene skúseností a informácií v oblasti bezpečnosti budú pokračovať aj v budúcnosti.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...