KONTAKT  |    _eng _sk

Uchádzajte sa o grant pre vaše komunitné projekty
           Pridané: 12.11.2020
Autor: -c-
Kategória: Komunita

U. S. Steel Košice a  Karpatská nadácia v utorok 10. novembra 2020 zverejnili výzvu na predkladanie projektov v 14. ročníku grantového programu Spoločne pre región. Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2 500 EUR pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života. Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne aktivity a vzdelávanie. Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov prerozdelí 13 000 EUR. Žiadosti o podporu je treba predložiť do 25. januára 2021 prostredníctvom elektronického formuláru na stránkach Karpatskej nadácie, ktorá je administrátorom programu.

„Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je dlhodobo hlavnou prioritou U. S. Steel Košice. Od prvých týždňov pandémie COVID-19 sme preto pomáhali tak zdravotníckym zariadeniam, ako aj ohrozeným skupinám obyvateľov v krízových a charitatívnych centrách. V programe Spoločne pre región radi podporíme ďalšie iniciatívne nápady na zvýšenie bezpečnosti a elimináciu rizík pri rôznych aktivitách detí, dospelých i seniorov,“ povedal pri otvorení programu prezident U. S. Steel Košice James Bruno.

Program Spoločne pre región od svojho vzniku podporil už 113 komunitných projektov sumou prevyšujúcou 281 400 EUR. Viac informácií o podmienkach programu nájdete na intranete USSK a webovej stránke www.usske.sk.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021