Vyhľadávanie:

Učilište oceňuje ústretovosť oceliarov

Učilište oceňuje ústretovosť oceliarov

Spoločnosť U. S. Steel Košice a SOU hutnícke sa dohodli na ďalšej spolupráci

Na pracovnom rokovaní sa stretli minulý týždeň v stredu, 5. septembra, na pôde U. S. Steel Košice generálny manažér pre rozvoj a servis ľudských zdrojov Milan Polča a ďalší manažéri úseku, ktorý vedie, s riaditeľom Stredného odborného učilišťa (SOU) hutníckeho v Košiciach-Šaci Jozefom Šablatúrom a ďalšími predstaviteľmi riaditeľstva.

Cieľom stretnutia bolo prerokovať spoluprácu pri rozvoji odborných a praktických vedomostí a zručností žiakov, plán výučby budúcich hutníkov na prevádzkových pracoviskách spoločnosti U. S. Steel Košice v školskom roku 2008/2007 a dohodnúť sa na ďalšom postupe pri podnecovaní záujmu mladých ľudí o štúdium v SOU hutníckom.

Na základe dohody s košickou oceliarňou pripravuje učilište na budúce hutnícke povolanie v prvom, druhom a treťom ročníku, a to v trojročných učebných i štvorročných študijných odboroch, spolu bezmála 550 žiakov. Ich zameranie odzrkadľuje potreby huty na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily v najbližších rokoch. Ide najmä o také profesie, ako hutník-operátor, elektromechanik rozvodných zariadení, mechanik-opravár strojov a zariadení, programátor obrábacích zváracích strojov, mechanik-elektronik a podobne. Prvákom prispieva spoločnosť v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť na vreckové 300 korún mesačne, žiaci zo vzdialenejších miest a obcí dostávajú na ubytovanie ďalších 200 korún. Výška vreckového pre druhákov a tretiakov je odstupňovaná a závisí od študijného prospechu. Vyznamenaný žiak si môže mesačne prilepšiť až 500 korunami.

Prevádzková prax sa pre budúcich hutníkov začala minulý týždeň. Ako informoval J. Šablatúra, všetci predtým absolvovali potrebnú lekársku prehliadku, inštruktáž i školenie OBP. Ocenil ústretový prístup manažérov v prevádzkach, kde budú žiaci prax vykonávať. Spolu 290 žiakov sa bude až do konca školského roka učiť novým zručnostiam, a to dvakrát do mesiaca, štyri až päť dní v týždni, podľa budúcej profesie v DZ Vysoké pece, Oceliareň, Teplá a Studená valcovňa, Zušľachťovne, Servis a služby, Opravy a Mechanika.

Na stretnutí si zástupcovia obidvoch strán vymenili informácie o súčasnej situácii, v ktorej sa odborné školstvo nachádza i o pracovnej porade výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti okresu Košice-okolie, ktorá sa uskutoční o dva týždne, 27. septembra a na ktorej odznie aj prezentácia U. S. Steel Košice. Hovorili tiež o ďalších možnostiach spolupráce pri skvalitňovaní vzdelávacieho procesu a uplatňovaní nových metód vo vyučovaní, vrátane besied pedagógov so špičkovými hutníkmi.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...