KONTAKT  |    _eng _sk

Udelili verejné ocenenia KSK
           Pridané: 15.11.2017
Autor: -c-
Kategória: 11/2017

Na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo v Štátnom divadle v Košiciach 26. októbra 2017, odovzdali osemnástim jednotlivcom a šiestim kolektívom najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy. Ocenení si ich vyslúžili za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti.

Cenu predsedu KSK za osobitný prínos pri kultivácii kolektívneho vyjednávania a dialógu medzi sociálnymi partnermi najväčšieho zamestnávateľa v regióne prevzal aj Mikuláš Hintoš, bývalý dlhoročný predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice. Mikuláš Hintoš sa viackrát v rámci medzinárodnej odborovej asociácie  zasadzoval za ochranu záujmov pracujúcich v európskom oceliarskom priemysle a za férový konkurenčný boj. Výrazne prispel, okrem iného, k ďalšiemu rozvoju bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vysokou osobnou zainteresovanosťou pri motivácii stoviek zamestnancov a dôrazom, ktorý tejto oblasti venoval.

Medzi ocenenými  bol tiež dlhoročný novinár Marián Angelovič, v osemdesiatych rokoch redaktor podnikových novín Oceľ východu,  ktorému Cena predsedu KSK patrí za dlhoročnú žurnalistickú prácu, za pôsobenie vo verejnom živote, v orgánoch stavovskej novinárskej organizácie a za charitatívne aktivity, a to pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín. 

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2019
Spájame aktívnych ľudí pre lepší región
14.3.2019
Dobrovoľnícke dni budú už o dva mesiace
16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele