Vyhľadávanie:

Urobme správnu vec - Pomôžme pomáhať

Urobme správnu vec - Pomôžme pomáhať

Nič nás to nestojí a predsa môžeme finančne prispieť na dobrú vec. Už o niekoľko týždňov sa budeme rozhodovať komu, ktorej nadácii, občianskemu združeniu či inej neziskovej organizácii poukážeme svoje dve a tí, ktorí v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej štyridsať hodín až tri percentá zo zaplatenej dane z našich minuloročných príjmov. Uchádza sa o ne aj Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá v priebehu svojej desaťročnej existencie pomohla a transparentným spôsobom podporila stovky rôznorodých verejno-prospešných projektov, mnohé inštitúcie a ľudí v zložitej životnej situácii.

Ak si spomedzi iných oprávnených subjektov vyberiete Nadáciu U. S. Steel Košice, postup sa nemení ani v tomto roku. V marcovom výplatnom termíne dostane každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie. Treba ho vyplniť a a odovzdať najneskôr do 20. apríla 2013 svojej mzdovej účtovníčke.

Ak sa rozhodnete pre iný subjekt, postup bude iný. Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti musíte doručiť na príslušný daňový úrad sami.

V prípade, že si daňové priznanie budete podávať sami a chcete Nadáciu U. S. Steel Košice podporiť, isto vám poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: Košice 044 54, Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891


O tom, koho chce Nadácia U. S. Steel Košice z finančných prostriedkov, ktoré prídu na jej účet podporiť, i o jej ďalších zámeroch budeme informovať v budúcom vydaní Ocele východu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...