Vyhľadávanie:

United States Steel Corporation zverejnila výsledky hospodárenia v štvrtom štvrťroku 2012, ako aj celkové výsledky za uplynulý rok

United States Steel Corporation zverejnila výsledky hospodárenia v štvrtom štvrťroku 2012, ako aj celkové výsledky za uplynulý rok

Korporácia United States Steel včera, 29. januára 2013, zverejnila čistú stratu 50 miliónov amerických dolárov (USD) za štvrtý štvrťrok 2012. V treťom štvrťroku 2012 bol zaznamenaný čistý zisk 44 miliónov USD, čistá strata v štvrtom štvrťroku 2011 predstavovala 211 miliónov USD.

Za celý rok 2012 zaznamenala korporácia čistú stratu 124 miliónov USD, ktorá zahŕňa aj čistú stratu 353 miliónov USD z predaja U. S. Steel Serbia. Segment U. S. Steel Europe dosiahol za štvrtý štvrťrok prevádzkový zisk sedem miliónov dolárov. Za celý rok 2012 segment U. S. Steel Europe dosiahol prevádzkový zisk 34 miliónov dolárov (zahŕňa to prevádzkový zisk U. S. Steel Košice vo výške 51 miliónov dolárov).

John P. Surma, predseda Rady riaditeľov a CEO, na margo uvedených výsledkov povedal: "Všetky naše tri reportujúce segmenty dosiahli v ostatných troch štvrťrokoch pozitívne prevádzkové výsledky aj napriek neistote v globálnom ekonomickom prostredí. Pokles aktivít súvisiacich s vrtmi a líniovými projektmi, ako aj pokračujúca vysoká úroveň importu, významne znížili naše výsledky v segmente rúr. Ziskovosť nášho segmentu plochých valcovaných výrobkov negatívne zasiahla neistota v domácich (USA - pozn. red.) fiškálnych pomeroch, ako aj pokračujúci dovoz veľkého množstva plochých valcovaných výrobkov."

Výsledky európskeho segmentu ostali v štvrtom štvrťroku pozitívne, avšak nižšie ako v treťom štvrťroku. Priemerné realizované ceny poklesli, reflektujúc nižšie spotové ceny a ceny štvrťročných kontraktov, pričom objem dodávok ostal porovnateľný s tretím štvrťrokom. Prevádzkové náklady v porovnaní s tretím štvrťrokom poklesli predovšetkým v dôsledku nižších cien surovín, ktoré čiastočne vyvážili vyššie ceny energií.


Na margo výhľadu pre U. S. Steel v prvom štvrťroku John P. Surma uviedol: "Naďalej musíme čeliť neistým globálnym ekonomickým podmienkam a situácii na trhu s oceľou. Očakávame mierne zlepšenie prevádzkových výsledkov v európskom segmente a segmente rúr, v segmente plochých valcovaných výrobkov očakávame výsledky na úrovni nulového zisku. Celkové výsledky reportujúcich segmentov a prevádzkové výsledky ostatných obchodných aktivít očakávame na úrovni porovnateľnej so štvrtým kvartálom. V európskom segmente očakávame zlepšenie, vďaka výraznému zvýšeniu dodávok. Napriek pokračujúcim ekonomickým výzvam očakávame zvýšené dodávky, vďaka dodatočnému objemu zákaziek a zlepšujúcemu sa spotovému trhu v dôsledku doplňovania zásob servisných centier a distribútorov. Predpokladáme, že priemerné realizované ceny sa znížia v dôsledku vyššieho pomeru dodávok teplých zvitkov, ako aj efektu nižších pevných kontrahovaných cien, ktoré budú čiastočne vyvážené zvýšením cien na spotových trhoch. V prvom štvrťroku by sa mali náklady na železnú rudu zvýšiť."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...