KONTAKT  |    _eng _sk

Urýchlia a skvalitnia mikroanalýzy materiálov
           Pridané: 26.01.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 04/2004

V metalografickom laboratóriu uviedli do prevádzky dva špičkové prístroje

Laboratórium
Martin Černík z Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice vysvetľuje princíp fungovania röntgenového difrakčného analyzátora.

Prístrojové vybavenie metalografického laboratória Výskumného a vývojového centra U. S. Steel Košice obohatili v uplynulých dňoch dva moderné prístroje, ktoré podľa slov ich budúcich užívateľov predstavujú súčasnú špičku vo svojich kategóriách. Ide o rastrovací elektrónový mikroskop s EDAX mikroanalyzátorom a röntgenový difrakčný analyzátor.

Pri uvedení prístrojov do prevádzky boli prítomní viceprezident pre výrobu Scott Pape, generálny manažér pre výskum a vývoj Robert Frascarelli a ďalší manažéri spoločnosti zodpovední za kvalitu, obchod a výrobu. Medzi účastníkmi prezentácie boli tiež zástupcovia vedy, výskumu a vysokého školstva Košíc a tiež kolegovia zo Železiarní Podbrezová.

Ako informoval Andrej Leško, vedúci odboru metalografia Výskumného a vývojového centra U. S. Steel Košice, firma za posledné tri roky investovala do nákupu nových laboratórnych prístrojov takmer dvadsať miliónov korún. Najnovšie prírastky urýchlia a skvalitnia mikroanalýzy materiálov.

"Rastrovací elektrónový mikroskop umožňuje priamo pozorovať povrch materiálov pri vysokých zväčšeniach so zaručenou rozlišovacou schopnosťou 3,5 nm. Súčasne poskytuje možnosť vykonávať kvalitatívne a kvantitatívne prvkové analýzy v mikroobjektoch analyzovaného materiálu s vysokou citlivosťou a presnosťou. Mikroskop budeme využívať hlavne pri skúmaní mikroštruktúrnych charakteristík materiálov, čo má uplatnenie hlavne pri zabezpečení žiadaných vlastností našich výrobkov a pri navrhovaní nových akostí vyššej kvality. Priame prepojenie cez počítačovú sieť umožňuje rýchlu komunikáciu hlavne s odborom kvality a so zákazníckym servisom. Detailné metalografické mikroanalýzy sú tiež nevyhnutné pri vývoji moderných vákuovaných ocelí novej generácie a pri ich ďalšom zhodnotení spracovaním povrchov alebo špeciálnou úpravou vlastností."

Na prácu s novým röntgenovým prístrojom sa teší výskumný a vývojový pracovník Martin Černík, ktorý rozdiel medzi doteraz používaným prístrojom a novým prirovnáva k rozdielu niekoľkých tried medzi osobnými motorovými vozidlami.

"Prístroj pracuje na princípe difrakcie röntgenového žiarenia. Možno ním veľmi efektívne stanoviť fázové zloženie, napríklad kovov, oxidov, trosiek, kalov, prachov, keramických materiálov a podobne. Metódou röntgenovej tenzometrie možno určiť zvyškové napätie a tiež stanoviť textúru valcovaných oceľových plechov. Prístroj je riadený moderným a výkonným softvérom. V porovnaní so starým prístrojom, ktorý pracoval od roku 1971 do konca minulého roku, je súčasný prístroj presnejší s vyššou ochranou proti žiareniu. Namerané údaje sú analyzované špeciálnym softvérom vypracovaným na tento účel. Prístroj je značne flexibilný, čo umožňuje operatívne stanoviť metalografické analýzy pre potreby prevádzky a výskumu." Využitie prístroja, uviedol, výrazne prispeje k zvýšeniu kvality a zlepšeniu úžitkových parametrov našich výrobkov a k hospodárnejšiemu prevádzkovaniu žiaruvzdorných materiálov. Okrem precíznej mechaniky prístrojov nemeckej a americkej výroby obsluha oceňuje aj pracovný komfort pri manipulácii.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu