Vyhľadávanie:

Už dávno nejde o feminizmus

Už dávno nejde o feminizmus

Ženská sieť U. S. Steel Košice v novom zložení

Hoci ženy predstavujú približne 50 % populácie a v Európe sa aj vo vzdelaní rovnajú mužom, ich zastúpenie pri riadení i odmeňovaní je podľa štatistík neporovnateľne nižšie. Múdre firmy chápu, že ak sa im podarí podporiť profesionálnu sebarealizáciu žien, znamená to pre firmu viac talentov, viac inovácií a v konečnom dôsledku lepšiu finančnú výkonnosť. Medzi také firmy patrí aj korporácia United States Steel, ktorá má silný program diverzity a podpory rôznych skupín zamestnancov.

Ženská sieť v U. S. Steel Košice (USSK Women´s Inclusion Network) je od roku 2010 platformou pre stretávanie sa a spoluprácu žien naprieč celou firmou, ďalšie vzdelávanie, ako aj osobné a profesionálne napredovanie. Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a generálna právna zástupkyňa, ktorá mala doteraz nad ženskou sieťou záštitu, hovorí: „Ženská sieť za desať rokov zorganizovala množstvo podujatí, ktorých výsledkom bola lepšia komunikácia a spolupráca medzi odbornými útvarmi, ale takisto i posilnené sebavedomie a ambície žien. Nie sme tu preto, aby sme s mužmi súťažili, ale aby každý prispel svojimi schopnosťami a talentom k spoločnému cieľu.“ V novej dekáde sa k nej pridáva aj Silvia Gaálová, viceprezidentka pre financovanie: „Chcem sa poďakovať predchádzajúcemu tímu pod vedením Alice Mašlejovej z výskumu a Ľubomíry Šoltésovej z vonkajších vzťahov za množstvo aktivít, ktoré zorganizovali v prospech rozvoja žien, networkingu a výmeny skúseností a v neposlednom rade aj v oblasti charity a dobročinnosti. Naším cieľom naďalej zostáva urobiť oceliarsky priemysel atraktívnym pre talentované ženy, zaktivizovať ich, vzdelávať ich a využiť ich potenciál pre dlhodobo úspešné fungovanie našej firmy,“ zhrnula víziu pre ďalšie obdobie. Hoci je ženská sieť neformálne združenie, jeho činnosť musí mať zrozumiteľnú štruktúru a vedenie. Štafetu vo vedení preberá Brigita Kurucová, riaditeľka kancelárie viceprezidenta pre informačné technológie, ktorá bude mať oporu v riadiacom tíme zloženom z viceprezidentiek a generálnych manažérok, ako aj v pracovnom tíme žien zastupujúcich jednotlivé organizačné útvary.            

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...