KONTAKT  |    _eng _sk

Už len dva týždne
           Pridané: 26.10.2009
Autor: -c-
Kategória: 43/2009

Termín uzávierky grantového programu Spoločne pre región sa blíži

Máte nápad, ktorý by ste chceli realizovať vo svojej obci alebo na sídlisku?
Využite možnosť získať finančný príspevok do výšky 3 300 eur (99 415,80 Sk) v rámci grantového programu Spoločne pre región. Písomné, telefonické a osobné konzultácie poskytuje Karpatská nadácia na Letnej 24 v Košiciach do 20. novembra 2009. Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese maria.bilova @cfoundation.org alebo na č. t. +421 907 027 933.
Uzávierka grantového programu je 1. decembra 2009.
Grantový program, ktorý je zameraný na podporu projektov v oblasti environmentálnej výchovy, bezpečnosti, kultúrnej identity a cezhraničnej spolupráce, športu, voľno-časových aktivít detí a mládeže vyhlásila Karpatská nadácia v spolupráci s U. S. Steel Košice, s. r. o.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje