KONTAKT  |    _eng _sk

Už len päť dní
           Pridané: 16.08.2016
Autor: -c-
Kategória: Študenti

Hutnícka fakulta vypísala druhé kolo prijímacieho konania

Už len zopár dní, do nedele 21. augusta 2016, majú stredoškoláci na to, aby si v rámci druhého kola prijímacieho konania podali prihlášku na Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Fakulta s vyše šesťdesiatročnou históriou a tradíciou vo vzdelávaní vedy a výskume sa orientuje na potreby praxe a požiadavky firiem. Z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov na základe údajov z prognózy pracovných miest Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vzdelanostnej spoločnosti jej patrí šieste miesto.

Jej absolventi nachádzajú uplatnenie a sú úspešní v rôznych oblastiach hospodárskeho života. Hutnícka fakulta, ktorá vlani podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry obsadila spomedzi dvadsiatich piatich technických fakúlt na Slovensku piatu priečku, otvorí v budúcom akademickom roku päť študijných programov – hutníctvo, tepelná technika a plynárenstvo, materiály, spracovanie a recyklácia odpadov a integrované systémy riadenia. Záujemcovia o štúdium na košickej hutníckej fakulte nemusia absolvovať prijímacie testy.

Viac informácií na www.hf.tuke.sk

Empty