Vyhľadávanie:

Už študenti musia dostať bezpečnosť do krvi

Už študenti musia dostať bezpečnosť do krvi

Stredná odborná škola v Šaci kladie dôraz na priority partnerského zamestnávateľa

Do Kabinetu OBP pre výučbu problematiky bezpečnosti práce i do ďalších učební Strednej odbornej školy v Košiciach Šaci pribudnú nové vzdelávacie materiály venované oblasti bezpečnosti pri práci. Od zástupcu generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu U. S. Steel Košice Roberta Meitnera ich v pondelok 26. novembra 2018 prevzal zástupca riaditeľa SOŠ pre praktické vyučovanie Ján Eiben.

Vzdelávacie materiály týkajúce sa bezpečnostných štandardov pri práci i konkrétne základné zásady pre jednotlivé stroje a zariadenia sa stanú súčasťou kabinetu, učební i dielní.
„V rámci dobrej spolupráce v duálnom systéme vzdelávania sme sa s pracoviskom bezpečnosti a hygieny dohodli na doplnení nášho kabinetu a ďalšej estetizácii pracovísk,“ vysvetlil Ján Eiben. Hoci pre žiakov školy sa vnímanie bezpečnosti ešte len stáva dôležitou súčasťou profesionálneho života, z pohľadu ich budúceho pôsobenia ide o dôležitý prvok. „Pre U. S. Steel Košice je to charakteristická a prvoradá záležitosť, naši absolventi ju preto musia dostať do krvi. Bez toho to nejde. Pracovná disciplína, bezpečnosť pri práci – to sú kľúčové témy, na ktoré popri odbornosti musíme klásť dôraz. S fabrikou chceme do budúcnosti pripraviť aj ďalšie formy vzdelávania, ktoré by podporili súťaživosť našich študentov,“ dodal Ján Eiben.

„Vo fabrike cítime, že silné ročníky zo sedemdesiatych rokoch pomaly odchádzajú. Vidíme to na poklese zamestnancov. Zmenil sa systém vzdelávania, pribudla konkurencia, preto musia školy oveľa viac bojovať o žiaka, ale aj jeho uplatnenie. Chceme, aby naši budúci zamestnanci už vopred vnímali naše prísne kritériá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú musieť napĺňať,“ vysvetlil spoluprácu so školou zástupca GM pre bezpečnosť a hygienu USSK Robert Meitner.  

Počet študentov je v porovnaní s minulosťou nižší, no rozvoj duálneho vzdelávania by ho mal pomôcť navýšiť. Zmluvný vzťah školy a zamestnávateľa prináša študentom benefity, ale predovšetkým viac praktického vyučovania. „Týždeň teórie a týždeň praxe, kým pri klasickom vzdelávaní to boli štyri dni praxe a šesť dní teórie v dvojtýždňovom cykle. Ďalší rozdiel je v Školskom vzdelávacom programe, ktorý škola pripravuje spolu so zamestnávateľom podľa jeho aktuálnych potrieb. Ale chyba je už na základných školách, pretože sa zrušilo pracovné vyučovanie a žiaci nemajú vzťah k manuálnej práci,“ pripomína Ján Eiben.

Spolupráca Strednej odbornej školy Košice – Šaca a hutníckeho kombinátu sa rozvíja od počiatkov obidvoch subjektov v šesťdesiatych rokoch. Stredné odborné učilište hutnícke bolo vybudované s cieľom pripravovať budúcich zamestnancov pre Východoslovenské železiarne. Po prevzatí podniku spoločnosťou U.S. Steel Košice pokračuje veľmi dobrá spolupráca aj prostredníctvom duálneho vzdelávania. V školskom roku 2018/19 je do duálneho vzdelávania v odboroch hutník operátor a mechanik strojov a zariadení zaradených 56 mladých ľudí. Od budúceho školského roku pribudnú odbory mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. Do huty nastúpi každoročne približne sto absolventov školy, čo predstavuje asi tretinu z nových nástupov do USSK.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...