KONTAKT  |    _eng _sk

Uznanie patrí aj ich partnerkám
           Pridané: 24.09.2020
Autor: Iveta Falatová
Kategória: Aktuality

V piatok 11. septembra 2020 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo slávnostné podujatie pre zamestnancov U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností, ktorým boli odovzdané rezortné ocenenia udelené ministrom hospodárstva Slovenskej republiky Richardom Sulíkom.

Podujatia sa zúčastnil štátny tajomník MH SR Karol Galek, primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková, dekanka FMMR Iveta Vasková,  vice­prezidenti U. S. Steel Košice Karl Kocsis, Miroslav Kiraľvarga, Marcel Novosad, Július Lang a generálni manažéri a riaditelia závodov a spoločností, v ktorých ocenení zamestnanci pracujú, predseda RO OZ KOVO Juraj Varga a predsedovia závodných výborov.

Úvod stretnutia patril Spevokolu Štiavničan, ktorý zaspieval aj Hutnícku hymnu Stav môj, to pýcha moja. Na pôde krásneho, historického mestečka privítala všetkých jeho primátorka Nadežda Babiaková: „Mesto Banská Štiavnica a ja osobne si veľmi vážime, že práve U. S. Steel Košice a jeho zamestnanci sa hrdo hlásia k Banskej Štiavnici a vážia si naše mesto. Dovoľte mi vyjadriť moje uznanie a úctu vašej náročnej profesii a každodennej práci.“

Viceprezident U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga vo svojom príhovore pozdravil prítomných v mene prezidenta spoločnosti Jamesa Bruna a ďalej uviedol:. „Všetkým vám ďakujem za vykonanú prácu, ktorú odvádzate pre našu spoločnosť. Verím, že to, čo našu spoločnosť v Košiciach čaká, je len a len dobrá budúcnosť, aj v spolupráci so zástupcami našej vlády.  Spevokol končil pozdravom, ktorý máme aj my v Košiciach napísaný na jednej oceliarni. Končím tak aj ja.  Zdar Boh!“

Štátny tajomník Karol Galek okrem iného uviedol: „Je mi cťou zúčastniť sa odovzdávania ocenení zamestnancom U. S. Steel Košice, v historickom meste Banská Štiavnica. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval predstaviteľom U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností za prácu, ktorú vykonávajú v tomto krízovom období a vyslovil vám všetkým zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky podporu a uznanie. Európska únia potrebuje trvalo udržateľný a odolný oceliarsky priemysel, ktorý stál pri jej zrode a ktorý je dnes ohrozený dovozom lacnej ocele z tretích krajín, ako sú Rusko, Čína alebo Turecko., ktoré nemusia spĺňať také prísne ekologické kritériá. MH SR zdôrazňuje nevyhnutnosť ochrany európskeho oceliarskeho priemyslu a chce, aby našim oceliarom boli zabezpečené rovnaké férové podmienky na globálnom trhu. Zdravý hutnícky priemysel nie je len cesta k naplneniu vízií a cieľov, ale je aj  pokračovaním cesty rozvinutia nášho historického dedičstva, odborného potenciálu, ktorý sa pozitívne premieta do celkového spoločenského života. Dovoľte mi ešte raz poďakovať sa všetkým za prácu a výsledky, ktoré ste dosiahli v uplynulom období.“

Predseda RO OZ KOVO Juraj Varga sa prihovoril oceneným zamestnancom takto: „Dovoľte mi, aby som vám v mene odborovej organizácie OZ KOVO i v mene svojom vyjadril obdiv, úctu, uznanie a poďakoval za vašu doterajšiu prácu.“

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní. Z rúk štátneho tajomníka MH SR Karola Galeka si vyznamenania Za pracovnú vernosť prevzali Eduard Guoth, Ivan Chmura, Michal Kalenič, František Kövešdi, Slavomír Podlesný a Štefan Spišák. Vyznamenania Za pracovnú obetavosť odovzdal štátny tajomník Tiborovi Haneszovi a Jozefovi Lipkovi a vyznamenania Vzorný záchranár si na slávnosti prevzali Jozef Kandra a Jozef Viszlai. Minister hospodárstva udelil vyznamenanie Za pracovnú vernosť aj Jánovi Hidašimu, ktorý sa však slávnosti nemohol zúčastniť. Vyznamenanie mu minulý týždeň odovzdal viceprezident Miroslav Kiraľvarga.

Za všetkých ocenených zamestnancov sa za udelenie vyznamenaní poďakoval Tibor Hanesz: „Ocenenie ministra hospodárstva na návrh zamestnávateľa je jedným z najvyšších ocenení, ktoré zamestnanec môže dostať za svoju dlhoročnú prácu. Všetci, ktorí sme dostali ocenenia, sme nechali kus života v hutníckom kombináte v Košiciach.“

Po skončení oficiálneho programu zablahoželal oceneným zamestnancom viceprezident Karl Kocsis: „Počas odovzdávania ocenení  som narýchlo počítal, koľko rokov skúseností títo naši zamestnanci spolu majú. Zaokrúhlene je to odpracovaných okolo 300 človeko rokov. Je to obrovský kus roboty, ktorý ste odovzdali pre vývoj a úspechy slovenskej metalurgie a U. S. Steel Košice. Chcem sa poďakovať nielen vám, ale aj vašim partnerkám a partnerom. Bez toho, aké prostredie vám doma vytvárali, by pre vás určite nebolo možné dosahovať takéto úžasné výsledky, aké ste dosiahli. Želám vám všetkým veľa zdravia a profesionálnych úspechov.“

Vyvrcholením Salamandrových o­sláv, žiaľ, nemohol byť tohto roku tradičný Salamandrový sprievod. Nielen oceliarov z U. S. Steel Košice, ale aj študentov FMMR a fakulty BERG, Štiavničanov a hostí však nadchol náhradný program v mestskom amfiteátri. Súčasťou bohatého a najmä výpravného programu bolo predstavenie 10 obrazov, či výjavov z tradičného sprievodu, aký nemá obdobu v celej Európe.

Empty

ODPORÚČAME

28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...