KONTAKT  |    _eng _sk

V čase krízy zohráva vzájomná komunikácia kľúčovú úlohu
           Pridané: 23.02.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 08/2009

O čom sa hovorilo na Európskom regionálnom mítingu Medzinárodnej organizácie práce v Lisabone

Každé štyri roky usporadúva Medzinárodná organizácia práce (ILO) Európsky regionálny míting, na ktorom sa stretávajú vybraní zástupcovia z vyše päťdesiatich krajín Európy a strednej Ázie. Ôsmy ročník, ktorý sa konal 9. až 12. februára v portugalskom Lisabone, sa niesol v kontexte reformy OSN, prebiehajúcej decentralizácie ILO, ale najmä zložitej sociálnej a ekonomickej situácie v čase hospodárskej a finančnej krízy. Na jeho otvorení nechýbali vrcholoví predstavitelia portugalskej vlády na čele s premiérom a ministrom sociálneho zabezpečenia a práce, ako aj predstavitelia ILO spolu s jej generálnym tajomníkom Juanom Somaviom. Členom štvorčlennej slovenskej delegácie bol viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice Martin Pitorák, ktorý z poverenia Republikovej únie zamestnávateľov reprezentoval stranu zamestnávateľov.

"Medzinárodná organizácia práce, podľa slov jej generálneho tajomníka Juana Somaviu predpokladá, že pokiaľ nebudú prijaté adekvátne opatrenia, počet nezamestnaných sa kvôli pretrvávajúcej kríze môže zvýšiť o 50 miliónov. Tieto prognózy treba brať veľmi vážne. Aj preto v diskusiách na tomto medzinárodnom fóre dominovali okrem iného výzvy k solídnej práci, podporovateľným podnikom, sociálnemu zabezpečeniu a sociálnemu zmieru," konštatuje M. Pitorák. Priebeh rozpravy, na konci ktorej prijali zástupcovia vlád, zamestnávateľov a zamestnancov spoločné závery, podčiarkol mimoriadny záujem o riešenie celého radu problémov, ktoré vznikli v dôsledku najvážnejšej hospodárskej a ekonomickej krízy aká Európu v posledných šesťdesiatich rokoch zasiahla.

"Účastníci stretnutia zdôraznili dôležitosť sociálneho dialógu ako kľúčového prostriedku vytvárania stratégií zameraných na boj s recesiou a zabezpečenie dohody o ich implementácií medzi vládami, zamestnávateľmi a odbormi. Zhodli sa na tom, že prvoradým cieľom by mala byť ochrana otvorených trhov. Najlepším spôsobom ako to dosiahnuť, je ochrana pred defláciou (zvyšovaním hodnoty peňažnej jednotky) a vytvorenie spoľahlivých pracovných príležitostí pre všetkých. Vplyv krízy na zamestnanosť a pracovné trhy je veľký. Podľa prijatých záverov mítingu, kým dôjde k návratu k normálnym podmienkam zabezpečujúcim dôveru v trhy, bude svet čeliť hrozbe znižovania miezd, ďalšieho prepúšťania a zvyšujúcej sa nezamestnanosti. Základnými cieľmi v agende solídnej práce sú návrat ekonomického rastu, nárast zamestnanosti a znižovanie fluktuácií. V tomto zmysle je dôležité zabezpečiť celý rad aktivít. Spomeniem napríklad potrebu toho, aby udržateľné podniky, a hlavne malé firmy, mali zabezpečené adekvátne financovanie a boli pripravené na obnovu, aby reformované finančné trhy zabezpečili kapitál, ktorý potrebujú udržateľné podniky na produktívne investície a solídnu prácu, aby tam, kde je to možné, zamestnávatelia udržiavali zamestnancov, ktorí budú po obnove trhov potrební, a to prostredníctvom dohôd o skrátenom pracovnom čase."

V súvislosti s ekonomickou situáciou a situáciou v zamestnanosti, povedal M. Pitorák, účastníci mítingu uviedli, že boli prijaté a pokračujú opatrenia zamerané na riešenie problémov finančného sektoru a implementáciu balíkov stimulov zameraných na podporu ekonomiky. Zdôraznili potrebu koordinovaného a súvislého globálneho postupu pri regulácii finančného sektoru s cieľom nastoliť likviditu, stabilitu a spravodlivosť, ktoré si vyžaduje udržateľný a stabilný rast podnikov a pracovných miest.

"Celoživotný aktívny prístup k vzdelávaniu a zvyšovaniu zručností, odznelo na stretnutí, bude musieť byť naďalej posilňovaný, a to kvôli príprave na obnovu. Závery mítingu obsahujú aj konštatovanie, že mnohé podniky sa počas ekonomickej recesie rozhodli pre skrátenie pracovného času alebo predĺženie dočasných odstávok. Takéto opatrenia môžu podniku pomôcť prežiť a zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť. V prípade sociálneho dialógu môžu dobré vzťahy medzi zamestnancami a vedením firiem pomôcť zmierniť ťažkosti, zjednodušiť opatrenia na obnovu a prispieť k spravodlivému zdieľaniu upravených nákladov. Kolektívne vyjednávanie zasa môže prispieť k prekonaniu problémových situácií pri reštrukturalizácii mnohých podnikov. Diskusie medzi delegátmi na mítingu za Slovenskú republiku len potvrdili, že v tak zložitom čase ako je ten, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, zohráva vzájomná komunikácia medzi všetkými členmi tripartity kľúčovú úlohu," zdôraznil M. Pitorák.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu