Vyhľadávanie:

Kolosy sa dajú do pohybu v apríli

Kolosy sa dajú do pohybu v apríli

Obrovské transformátory prepravia do rozvodne pomocou špeciálneho valníka

Od prvých stavebných výkopov v jeseni minulého roku sa okolie vstupnej rozvodne U. S. Steel Košice očividne zmenilo. V blízkom poli nedávno vyrástli mohutné stožiare na rozvody veľmi vysokého napätia, za i pred oplotením rozvodne vidieť nové objekty. Už koncom apríla dopravia do rozvodne na novovybudované stanovištia dva 280-tonové transformátory o výkone 250 MVA. Kolosy do Košíc pricestovali vo februári z Chorvátska a na svoj deň už čakajú v investičnom sklade huty.

"Vyrobili ich v závode Siemens Končar v Záhrebe a do našej firmy ich priviezli na špeciálnych vagónoch po železnici," informoval projektový manažér Peter Hlaváč z úseku inžinierskych činností, ktorý projekt modernizácie vstupnej rozvodne riadi. "Každý z transformátorov má výšku päť metrov, šírku štyri metre a dĺžku dvanásť metrov. Zo špeciálnych železničných podvozkov sme ich skladali pomocou hydraulických valcov. Sú v sklade, ako vravíme "odstrojené", teda bez chladiaceho systému, zásobníka oleja, izolátorov... Na to, aby sme ich mohli dopraviť do rozvodne, kde nahradia pôvodné transformátory, ktoré sú v prevádzke od roku 1968, musíme zabezpečiť špeciálny valník."

V súčasnosti finišuje stavebná príprava. "Prípravy na montáž technológie sú ukončené. Hotové sú káblové kanály, stanovištia pre obidva nové transformátory, inštalovaný je koncový stožiar, ktorý ukončuje prepojenie medzi rozvodňou T02 a vstupnou rozvodňou T01. Od tohto miesta bude elektrická energia vedená káblami uloženými v zemi," konštatoval P. Hlaváč. "S ukladaním 110 kV káblov začneme v tomto mesiaci., rovnako ako s úpravami v rozvodniach T60 a T90, ktoré budú náhradným zdrojom na ovládanie prístrojov v spínacej stanici."

Stavba kladie mimoriadne nároky na všetkých účastníkov. Najmä z bezpečnostného hľadiska, pretože pracujú s vysokým napätím. Tieto činnosti vykonávajú iba špecializované spoločnosti, v tomto prípade Siemens, LiV Elektra, a.s. Bratislava a Elektrovod a.s. Bratislava. "Od všetkých účastníkov vyžadujeme maximálne dodržiavanie bezpečnostných predpisov," zdôraznil manažér projektu. "Niektoré problémy s dodávateľmi sme riešili hneď a nekompromisne." Náročnosť činnosti zvyšuje i skutočnosť, že odstávky jednotlivých elektrických vývodov musia byť koordinované s prevádzkou technologických zariadení v hutníckej spoločnosti. Stavba nových transformátorov napreduje podľa harmonogramu.

Investíciu vyvolala akcia Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy a.s. (SEPS) súvisiaca s rozvojom prenosovej sústavy. Obidve spoločnosti sa v novembri 2006 dohodli na novom pripojení U. S. Steel Košice na rozvod veľmi vysokého 400 kV napätia. S tým súvisí nutnosť inštalovať vo vstupnej rozvodni T01 dva 250 MVA transformátory, vrátane príslušenstva, ktoré budú transformovať napätie zo 400 kV na 110 kV. Nahradia pôvodné transformátory 220/110 kV. Modernizáciu podstupuje aj riadiaci a informačný systém vstupnej rozvodne. Prevažná časť 110 kV rozvodne, modernizovaná v rokoch 1994 až 1998, ostane nezmenená.

SEPS pracuje na rozšírení rozvodne v Moldave nad Bodvou, výstavbe dvojitej 400 kV linky z Moldavy do U. S. Steel Košice a 400 kV spínacej stanici pri areáli oceliarskej spoločnosti.

Práce na tomto veľkom projekte plánujú zúčastnené strany ukončiť na jeseň tohto roku. Nové pripojenie na rozvod veľmi vysokého napätia zvýši spoľahlivosť dodávok elektrickej energie pre U. S. Seel Košice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...