Vyhľadávanie:

V centre pozornosti aj odborné školstvo

V centre pozornosti aj odborné školstvo

Predseda KSK Zdenko Trebuľa na novoročnom stretnutí s novinármi

Na novoročnom stretnutí so zástupcami masmédií označil vlaňajší rok predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenko Trebuľa z viacerých pohľadov za mimoriadne úspešný. Zvlášť vyzdvihol, že sa podarilo splniť základné ciele v oblasti zvyšovania kvality dopravnej infraštruktúry v kraji. Minulý rok obnovili 147 kilometrov pozemných komunikácií. Z úveru od Európskej investičnej banky, prostredníctvom PPP projektov i z vlastného rozpočtu. "V tomto roku," informoval Z. Trebuľa, "chceme rekonštrukcii podrobiť ďalších bezmála 82 kilometrov ciest s predpokladanými nákladmi podľa projektových dokumentácií 383 miliónov korún." Kraj sa pripravuje i na financovanie ciest II. a III. triedy z fondov Európskej únie.

Regionálnemu rozvoju má napomôcť niekoľko koncepčných materiálov, ktoré vlani vypracovali odbory regionálneho rozvoja a implementácie. Ide najmä o projekt zlepšenia podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií do regiónu KSK, ktorého výsledkom sú odborné publikácie zamerané na analýzu a prognózu investičného prostredia v našom kraji, projekt Budovanie kapacít pre trvalo udržateľný rozvoj, dokument Stratégia rozvoja vidieka KSK, ale aj ďalšie, ktoré riešia energetickú politiku, koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov, regionálnu inovačnú stratégiu či konkurencieschopnosť priemyslu a služieb. Všetky z nich, čo považuje župan za dôležité, podrobili oponentúre odborné inštitúcie.

Okrem iných úloh, ktoré v tomto roku bude KSK realizovať v oblasti dopravy, zdravotníctva, sociálnych vecí, regionálneho rozvoja, kultúry, cestovného ruchu, upriamil Z. Trebuľa pozornosť aj na problematiku odborného školstva. "Evidujeme neustály pokles žiakov v stredných odborných školách, ktorý už dnes spôsobuje nedostatok absolventov určitých profesií, ktorí zamestnávateľom chýbajú," konštatoval. Preto KSK pripravuje Koncepciu rozvoja odborného školstva, a to na základe spolupráce so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi, základnými školami a rodičmi. Zahŕňať bude aj podmienky a obsadenie odborných škôl v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. Cieľom je zatraktívniť a modernizovať vzdelávanie v odborných školách ako aj uplatnenie ich absolventov. Podľa Z. Trebuľu sa bude touto stratégiou, ktorá je rozhodujúca pre ďalší rozvoj kraja, zaoberať zastupiteľstvo KSK na svojom rokovaní v prvom polroku 2008.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...