Vyhľadávanie:

V centre záujmu výroba plechov, energetika i hasiči

V centre záujmu výroba plechov, energetika i hasiči

Kto z košických oceliarov ešte nikdy na vlastné oči nevidel šinúcu sa žeravú bramu v útrobách Teplej valcovne a nesledoval jej cestu od narážacích pecí až po navíjačky? Alebo nemal príležitosť byť pri tom, ako sa plech zo studenej valcovne mení na novej pozinkovacej linke na kvalitný zvitok, pripravený na expedíciu pre čoraz náročnejších zákazníkov? Nuž, priznajme, nie všetci. Pre blízkych a priateľov, ktorých si výhercovia piateho a posledného tohtoročného kola súťaže Family Safety Day pozvali v sobotu 25. novembra 2023 na prehliadku podniku, to bol skutočne nezabudnuteľný zážitok. Nakoniec, sami to aj potvrdili po exkurzii pri dobrom obede. A videli a počuli toho naozaj dosť. Vďaka dvom skvelým sprievodcom, Tiborovi Kovácsovi, riaditeľovi divízneho závodu Zušľachťovne a obalová vetva a Františkovi Gregorovi z Vonkajších vzťahov, načerpali mnoho zaujímavých i netušených informácií, ktoré zhmotnili ich predstavy o hutníckom cykle vo fabrike i náročnej práci jej zamestnancov.

I keď pôvodný itinerár začínajúci sa medzi hasičmi nevyšiel, keďže sa museli ponáhľať na zásah, nikto o nič neprišiel. Už prvá zastávka v energetickom srdci fabriky – teplárni i debata na dispečingu všetkým nesporne rozšírila obzor v oblasti výroby a distribúcie médií. A tiež potvrdila, že huta je mimoriadne energeticky náročným kolosom a že znižovať a optimalizovať spotrebu pary, elektrickej energie i technických plynov je na programe každého dňa. Prehliadka teplej valcovne, spolu so zaujímavým a pútavým výkladom o jej výrobe, a potom aj novej pozinkovacej linky, dala tomuto tvrdeniu len za pravdu. Na každú zvedavú otázku tu dostali účastníci prehliadky aj odpovede. Rovnako ako na poslednej zastávke u hasičov, ktorí sa na svojich hostí dobre pripravili. Predstavili nielen svoju hasičskú techniku a porozprávali o svojej robote, ktorá je skôr poslaním než povolaním, ale umožnili napríklad odvážlivcom nastúpiť na plošinu rebríka, ktorý ich vyniesol až do výšky troch desiatok metrov. Vynikajúci obed, prevzatie darčekov s milými drobnosťami i praktickými energetickými „vychytávkami“ do domácnosti, ale aj diskusia za účasti Jána Baču, riaditeľa Vonkajších vzťahov o súčasnej situácii v hutníckom priemysle, dekarbonizácii a o novom formáte FSD, ukončili sobotňajšiu vydarenú akciu. 

Ako sa teda  pozdávala jej účastníkom?
Fabriku i svoje pracovisko prišiel svojej partnerke ukázať aj Dalibor Boldižár, inžinier kvality pre HOLD systém divízneho závodu Teplá valcovňa. Chcel ju tiež oboznámiť, keďže mal možnosť pôsobiť aj v Koksovni a Expedícii, s tokom výroby od surového železa a ocele až po produkty s pridanou hodnotou, s ktorými sa všetci stretávame v každodennom živote. A čo jeho osobne na prehliadke najviac zaujalo? „Pracovisko hasičov a ukážka zariadení, ktoré používajú v praxi pri jednotlivých zásahoch. Podobnú prehliadku som mal možnosť absolvovať už párkrát ako študent počas strednej a vysokej školy a tiež ako novoprijatý zamestnanec pred rokmi a v rámci Nextgen-u. Ale ukážku techniky hasičov som doteraz nemal možnosť vidieť,“ poznamenal.  Oceňujem predovšetkým prístup a prácu kolektívu pracovníkov Vonkajších vzťahov, bez ktorých by to nebolo realizovateľné. Prijemná bola aj atmosféra v menšom kolektíve návštevníkov, vďaka čomu mal každý priestor na otázky a komunikáciu so sprievodcami,“ nezabudol zdôrazniť. Poukázal i na to, že podľa jeho názoru niektorým kolegom sa vzhľadom na súčasný formát FSD nepodarí predstaviť podnik svojim rodinným príslušníkom. Niektoré rodiny sa na prehliadku dostali ako náhradníci. „Tu by som videl možno priestor na zmenu, napríklad prihlasovaním sa do poradovníka.“

Jana Nováková, ktorá je manažérkou procesu PTE, prišla na podujatie aj s manželom. Výhre sa potešila, a tak ju podľa jej vlastných slov neodradila ani sobota, ani chladné počasie.  „Veľmi oceňujem kvalitu zorganizovaného podujatia, osobný prístup Františka Gregora z Vonkajších vzťahov i priateľskú atmosféru. Skvelým sprievodcom hutou bol tiež riaditeľ DZ Zušľachťovne a obalová vetva Tibor Kovács. Osobne som sa tešila na dispečing Energetiky a možnosť zažiť pracovný deň aj v sobotu. Musím povedať, že na zmene boli na nás pripravení a vysvetlili, prečo je dispečing taký dôležitý.“ Priznala, že pri prehliadke teplej valcovne a pozinkovacej linky jej začínali sily už aj ubúdať, ale... „S prílevom čerstvého vzduchu som pri hasičoch, ich zanietenosti a ochotnom prístupe opäť ožila.“ A pridala aj jeden svoj návrh. V budúcnosti by uvítala, ak by bolo možné do tejto alebo podobnej aktivity zahrnúť tiež deti pod 12 rokov.

Dobrý dojem z prehliadky mal aj prevádzkový zámočník divízneho závodu Mechanika Maroš Lukas Trnka. „Mňa zaujal proces výroby plechov valcovaných za tepla, monumentálnosť strojov a rozloha podniku. Ďakujem, že som to mal možnosť vidieť naživo.“

Foto z nového FSD 2023 zo soboty 25. novembra 2023 nádete v galérii.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...