Vyhľadávanie:

V diskusii o rôznorodých odborárskych témach

V diskusii o rôznorodých odborárskych témach

Zo stretnutia slovenských a rakúskych hutníkov

Počas 38. týždňa 2018 sa zástupcovia výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice zišli v Linzi na pracovnom stretnutí s odborármi z Rakúska, ktorí patria pod odborové združenie zamestnancov PRO-GE a sú súčasťou Rakúskej odborovej federácie (ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund) z firmy Voestalpine Linz, v zastúpení predsedom koncernovej zamestnaneckej rady Hansom Karlom Schallerom a predsedom zamestnaneckej rady v Linzi Manfredom Hippoldom.

Hutnícky koncern Voestalpine je zameraný na technológie a priemyslové výrobky z ocele, a je jedným z najvýznamnejších subjektov v oblasti výroby, spracovania a vývoja náročných produktov z ocele. Finálne výrobky smerujú predovšetkým do automobilového, železničného, leteckého i energetického priemyslu, zároveň však aj do nemenej dôležitého elektrotechnického a stavebného priemyslu. Pred samotným pracovným stretnutím  sme absolvovali  úvodnú časť prehliadky ,,sveta ocele voestalpine“, od vzniku fabriky až po súčasnosť. Pokračovaním prehliadky bolo oboznámenie sa s pracovnými procesmi vo výrobných zariadeniach vybratých častí divízie Oceľ v Linzi.

Medzi našou firmou U. S. Steel Košice a  Voestalpine je dlhoročná spolupráca, v ostatnom čase najmä v oblasti dodávok vstupného materiálu pre ich finálne produkty, a to vo forme zvitkov valcovaných za tepla, ale i oceľových brám. Z hľadiska  požadovanej kvality i včasnosti dodávok sme pre nich, ako firma, exkluzívnym a zároveň spoľahlivým obchodným partnerom. Zaujímavé bolo konštatovanie hostiteľov, že v súčasnosti majú dostatok zákaziek, avšak zápasia s nedostatkom vstupného materiálu vo vybraných špecifických akostiach ocele. Uvítali by v rámci výrobného procesu kvantitatívne zintenzívnenie spolupráce, je to však podmienené náročnými kvalitatívnymi parametrami. Tým sa potvrdzuje skutočnosť, že je nevyhnutné  v rámci technologických procesov uskutočniť významné strategické investície aj v našej firme, ktoré zabezpečia konkurencieschopnosť na trhu s oceľou v Európskej únii v nasledujúcich desaťročiach.

Po informáciách o výrobných procesoch, či obchodnej spolupráci významných hutníckych  firiem v srdci EÚ, v ktorých hmatateľne pôsobia naše odborové zväzy (OZ KOVO a PRO-GE), sa na spoločnom stretnutí začala intenzívna diskusia o aktuálnych odborárskych témach. Na programe bola aj výmena informácií a pravidiel najmä o pracovnom čase, podmienkach a bezpečnosti práce,  dosiahnutých úrovniach miezd, ale aj o sociálnych podmienkach, zdravotnom a dôchodkovom zabezpečení. Atraktívnou témou boli aktuálne podmienky odchodov do dôchodku z pohľadu zamestnancov pracujúcich najmä v nepretržitých prevádzkach. Nemenej dôležitými predmetmi rozhovorov boli konkrétne podmienky kolektívneho vyjednávania v hutníckom sektore, rozširovanie dohodnutej kolektívnej zmluvy, jej účinnosť, ale aj jednotlivé dohodnuté benefity pre zamestnancov. 

Na záver sa obe strany zhodli, že pre vzájomný progres v odborárskej činnosti je nevyhnutná takáto príkladná komunikácia a spolupráca. Aj preto sme sa vzájomne dohodli na ďalšom jarnom pracovnom stretnutí, tentoraz v Košiciach.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...