Vyhľadávanie:

V Košickej Belej sa uskutočnil adaptačný kurz absolventov vysokých škôl

V Košickej Belej sa uskutočnil adaptačný kurz absolventov vysokých škôl

Prispôsobiť sa podmienkam na pracovisku, do detailov spoznať históriu podniku, jeho organizačnú štruktúru, programy na posilnenie konkurencie schopnosti spoločnosti U. S. Steel Košice a tiež stotožniť sa s jej princípmi podnikania je hlavným cieľom adaptačného programu, ktorý pre novoprijatých zamestnancov už pravidelne organizuje útvar Generálneho manažéra pre rozvoj a servis ľudských zdrojov. Prostredníctvom jednotlivých modulov ho absolvujú mladí ľudia, absolventi stredných i vysokých škôl, a niektoré z nich aj externí zamestnanci, praktikanti a brigádnici.

"Prvý a tretí modul je spoločný pre absolventov stredných a vysokých škôl," informuje Karol Gordiak, vedúci odboru Vzdelávanie a rozvoj. "V rámci nich sa novoprijatí zamestnanci po nástupe oboznámia v kurzoch s históriou podniku, pracovným poriadkom, Etickým kódexom, bezpečnosťou a hygienou práce, požiarnou ochranou, krízovým manažmentom, environmentálnym programom CITE. Ich súčasťou je tiež úvod do výroby ocele a pochopiteľne exkurzie do výrobných prevádzok."

Druhý model, ktorý je časovo najnáročnejší, trvá štyri dni, uskutočňuje sa tri mesiace od prijatia, je určený výhradne pre absolventov vysokých škôl. Minulý týždeň ho v zariadení v Košickej Belej absolvovalo dvanásť, dá sa povedať ešte čerstvých hutníkov, strojárov, elektrotechnikov a ekonómov, ktorí posilnili koncom minulého roka rady zamestnancov U. S. Steel Košice. Viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, ktorý kurz otvoril, po krátkom zvítaní a neformálnej debate, priblížil mladým inžinierom okrem iného súčasné postavenie korporácie U. S. Steel a jej európskych podnikov - U. S. Steel Košice a U. S. Steel Serbia na svetovom oceliarskom trhu, problematiku globalizácie v tomto smere a hlavné podnikateľské zámery košickej fabriky.

Potom sa už rozbehol štvordňový maratón, v rámci ktorého si mladí ľudia osvojovali to, čo sa v škole naučiť nemohli - finesy tímovej práce, tímového riešenia problémov a tímového rozhodovania, vyskúšali si výrobnú simuláciu, naberali prezentačné zručnosti. Z pravej ruky, od manažérov spoločnosti, dostali i podrobné informácie o systéme manažérstva kvality a systéme environmentálneho manažmentu, organizácii a odmeňovaní.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...