KONTAKT  |    _eng _sk

V Košickej Belej sa uskutočnil adaptačný kurz absolventov vysokých škôl
           Pridané: 20.02.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 07/2006

Prispôsobiť sa podmienkam na pracovisku, do detailov spoznať históriu podniku, jeho organizačnú štruktúru, programy na posilnenie konkurencie schopnosti spoločnosti U. S. Steel Košice a tiež stotožniť sa s jej princípmi podnikania je hlavným cieľom adaptačného programu, ktorý pre novoprijatých zamestnancov už pravidelne organizuje útvar Generálneho manažéra pre rozvoj a servis ľudských zdrojov. Prostredníctvom jednotlivých modulov ho absolvujú mladí ľudia, absolventi stredných i vysokých škôl, a niektoré z nich aj externí zamestnanci, praktikanti a brigádnici.

"Prvý a tretí modul je spoločný pre absolventov stredných a vysokých škôl," informuje Karol Gordiak, vedúci odboru Vzdelávanie a rozvoj. "V rámci nich sa novoprijatí zamestnanci po nástupe oboznámia v kurzoch s históriou podniku, pracovným poriadkom, Etickým kódexom, bezpečnosťou a hygienou práce, požiarnou ochranou, krízovým manažmentom, environmentálnym programom CITE. Ich súčasťou je tiež úvod do výroby ocele a pochopiteľne exkurzie do výrobných prevádzok."

Druhý model, ktorý je časovo najnáročnejší, trvá štyri dni, uskutočňuje sa tri mesiace od prijatia, je určený výhradne pre absolventov vysokých škôl. Minulý týždeň ho v zariadení v Košickej Belej absolvovalo dvanásť, dá sa povedať ešte čerstvých hutníkov, strojárov, elektrotechnikov a ekonómov, ktorí posilnili koncom minulého roka rady zamestnancov U. S. Steel Košice. Viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, ktorý kurz otvoril, po krátkom zvítaní a neformálnej debate, priblížil mladým inžinierom okrem iného súčasné postavenie korporácie U. S. Steel a jej európskych podnikov - U. S. Steel Košice a U. S. Steel Serbia na svetovom oceliarskom trhu, problematiku globalizácie v tomto smere a hlavné podnikateľské zámery košickej fabriky.

Potom sa už rozbehol štvordňový maratón, v rámci ktorého si mladí ľudia osvojovali to, čo sa v škole naučiť nemohli - finesy tímovej práce, tímového riešenia problémov a tímového rozhodovania, vyskúšali si výrobnú simuláciu, naberali prezentačné zručnosti. Z pravej ruky, od manažérov spoločnosti, dostali i podrobné informácie o systéme manažérstva kvality a systéme environmentálneho manažmentu, organizácii a odmeňovaní.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu