Vyhľadávanie:

V obci Veľká Ida založili sociálny podnik GombIda

V obci Veľká Ida založili sociálny podnik GombIda

Šanca pre ľudí zo znevýhodneného prostredia

Mnohí z nás si ešte pamätajú náš projekt Rovnosť príležitostí, ktorého cieľom bolo znížiť nezamestnanosť medzi rómskou komunitou v obci Veľká Ida, na Luniku IX. a v Šaci. Štát zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch konečne vytvoril legislatívny rámec nielen pre vznik sociálnych podnikov, ale aj pre sektor celej sociálnej ekonomiky. Zákon sociálne podnikanie definoval ako osobitný typ podnikania, ktorého hlavným cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv. Jedným z mála starostov, ktorý sa rozhodli podporiť rómsku komunitu a dať šancu získať pracovné návyky a vzdelanie tým, ktorí majú záujem vymaniť sa zo sociálnej biedy je Peter Nagy, starosta obce Veľká Ida. Obec Veľká Ida je náš bezprostredný sused, s ktorým od vzniku našej spoločnosti spolupracujeme a chceme udržiavať dobré vzťahy, pričom problematika rómskej komunity sa nepriamo dotýka aj nás.

Pán starosta, prečo ste sa rozhodli založiť sociálny podnik vo vašej obci?
V prvom rade sa chcem poďakovať U. S. Steel Košice, že nám umožnil odprezentovať náš sociálny podnik vo vašej spoločnosti a mohli sme tak osloviť zodpovedných manažérov s našou ponukou na obojstranne výhodnú spoluprácu.

Rozhodnutie založiť sociálny podnik u nás rezonovalo dlhšiu dobu, chceli sme mať však všetko premyslené a dotiahnuté tak, aby sme od samého začiatku vedeli ponúknuť našim zákazníkom služby, s ktorými budú spokojní a budú nás považovať za spoľahlivého partnera. Založenie sociálneho podniku je dať príležitosť ľuďom najmä s nižším vzdelaním, často iba so základným vzdelaním, ktorí chcú pracovať, chcú sa niečomu naučiť, chcú sa vzdelávať a nechcú čakať na sociálnu dávku od štátu.

V čom je sociálny podnik iný ako bežný podnikateľský subjekt?
Predovšetkým hlavnou motiváciou nie je zisk, ale dať príležitosť nájsť si prácu dlhodobo nezamestnaným, ľuďom žijúcim v osadách, či v zlých sociálnych podmienkach. Dať im šancu žiť v dôstojných podmienkach pre život a v konečnom dôsledku cez nich aj ich deťom. Nemalou výhodou sociálneho podniku je úľava na dani z príjmov, znížení dane z pridanej hodnoty na úroveň 10% a bezkonkurenčné ceny.

Myslím si, že benefitom pre našich zákazníkov môže byť aj dobrý pocit, že pomohli dobrej veci. A možno si nájdu medzi našimi zamestnancami svojich budúcich zamestnancov na miesta, kde dnes je už veľmi ťažké získať pracovnú silu.

Môžete našim čitateľom prezradiť aký názov má váš sociálny podnik, akými činnosťami sa zaoberá a aké benefity viete ponúknuť vašim zákazníkom?
Názov nášho sociálneho podniku GombIda sme vytvorili z dvoch názvov častí obce Gomboš a Ida. Našim zámerom je poskytovať najmä služby. Ide o letnú a zimnú údržbu, natieračské a maliarske práce, vysprávky ciest, výkopové práce, upratovacie a čistiace práce, triedenie odpadov či zabezpečenie stráženia okolia Suchej haldy. V rámci letných prác vieme zabezpečiť kosenie, výsadbu stromčekov, okrasných rastlín, orez náletových drevín, v zime odpratanie snehu, posyp chodníkov. Vieme pomôcť pri triedení a separovaní odpadu podľa požiadaviek zákazníka.  

Kto je kontaktnou osobou v prípade záujmu o služby, ktoré poskytuje váš sociálny podnik?
Záujemcovia o naše služby nás môžu kontaktovať prostredníctvom môjho sekretariátu na tel.č.
055 6992 616, alebo prostredníctvom e-mailu: obec@velkaida.sk. Pokiaľ by mala záujem o naše služby niektorá z vašich prevádzok, po našej dohode, môžu kontaktovať aj vás a dohodnúť si s nami stretnutie ohľadom budúcej spolupráce.

Ďakujem za rozhovor, František Gregor

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...