Vyhľadávanie:

V pondelok 20.9. 2004 otvoria v Brne 46. ročník MSV

V pondelok 20.9. 2004 otvoria v Brne 46. ročník MSV

Brno
Počítačová animácia exteriéru vstupnej časti tohtoročnej expozície U. S. Steel Košice na 46. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

V pondelok 20. septembra 2004 otvoria v areáli českého brnianskeho výstaviska 46. Medzinárodný strojársky veľtrh. Veľtrh je komplexnou prehliadkou priemyslových výrobkov a služieb, ponúka aktuálne informácie zo sveta obchodu, odborové trendy i nové technológie.
Počas piatich dní sa odbornej i laickej verejnosti na ploche takmer 70 tisíc metrov štvorcových predstaví 2250 firiem z 33 krajín. Každý tretí vystavovateľ pricestuje zo zahraničia. Najväčším vystavovateľom, podľa údajov organizátora - Veletrhy Brno - ostáva aj naďalej Nemecko s viac ako tristo vystavujúcimi firmami.
Dominantným odborom tohto ročníka budú obrábacie a tvárniace stroje, ktoré sú od roku 1998 v Brne prezentované na špecializovanom bienálnom veľtrhu IMT. Zúčastní sa na ňom takmer 500 vystavujúcich firiem z 25 krajín. Obsadia 18 000 metrov štvorcových. Hlavnou témou brnianskeho veľtrhu je priemyslová automatizácia. Špecializovaného bienálneho projektu Automatizácia, meracia, riadiaca, automatizačná a regulačná technika sa zúčastní vyše 460 firiem z trinástich krajín, o tretinu viac ako vlani.
Rozšírenie Európskej únie sa prejaví nielen v skladbe vystavovateľov, ale bude tiež dominantnou témou odborného sprievodného programu. V pavilóne M sa bude po celý čas konať rozsiahly projekt Eurofórum, koncipovaný ako informačno - poradenské centrum. Veľtrh sprevádza niekoľko desiatok odborných akcií.
Medzi vystavovateľmi bude už po štvrtý raz aj U. S. Steel Košice. Svoju produkciu prezentuje v interiéri i exteriéri na ploche 364 metrov štvorcových. Spolu s oceliarskou firmou vystavuje aj spoločnosť Refrako a Walzwerk Finow. Súčasťou expozície budú aj niektoré diela dizajnérov vytvorené počas nedávneho workshopu Inšpirácie v kove. Účasť na tomto veľtrhu považuje košická oceliarska spoločnosť za jedno zo svojich najvýznamnejších prezentačných podujatí.

Sme odhodlaní dodávať aj naďalej oceľ svetovej triedy

Je pre mňa veľkým potešením privítať všetkých návštevníkov Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Spoločnosť U. S. Steel Košice sa s hrdosťou zúčastňuje na tomto podujatí už štvrtý rok po sebe.
Rok 2004 je v strednej Európe rokom zmien aj kvôli vstupu desiatich nových členských krajín do Európskej únie. To isté môžeme povedať aj o našej spoločnosti. Stratégiou firmy U. S. Steel Košice je aj naďalej ponúkať výrobky s vyššou pridanou hodnotou, o čom svedčí aj spustenie do prevádzky novej dynamolinky pre neustále sa rozrastajúci trh s plechmi na elektrotechnické účely. Takisto chceme dosiahnuť plné využitie našej kapacitne rozšírenej pocínovacej linky v Košiciach. K rozšíreniu ponuky valcovaných výrobkov a vytvoreniu množstva nových nákupných možností pre našich zákazníkov prispela tiež minuloročná akvizícia prevádzok, ktoré dnes nesú označenie U. S. Steel Serbia.
Výsledkom úsilia nepretržite skvalitňovať výrobné prevádzky je, že U. S. Steel Košice investovala toto leto milióny dolárov do výrobných zariadení chrániacich životné prostredie v našich závodoch.
Ostávame pevne odhodlaní dodávať na svetové trhy - vrátane českého - oceľ svetovej triedy, dodržiavať termíny dodávok a poskytovať bezchybný zákaznícky servis a predaj. Úprimne verím, že vaše skúsenosti so spoločnosťou U. S. Steel Košice ostanú naďalej pozitívne. Našou prioritou je riadiť sa podľa zásady: byť najlepší nie preto, že to o sebe hovoríme, ale preto, že to o nás hovoria naši zákazníci. Želám vám príjemný pobyt na veľtrhu.

Robert KOPF
výkonný riaditeľ pre predaj a marketing U. S. Steel Košice, s.r.o.

Predaj nie je len o cenách, ale aj o dlhoročných obchodných vzťahoch

Účasť na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne je pre košických železiarov aj po rokoch samostatnosti obidvoch republík prestížnou záležitosťou. Prispieva k utuženiu dobrých vzťahov so zákazníkmi, ktorí oceňujú vysoký štandard predaja a zákazníckeho servisu, a je tiež príležitosťou hovoriť o zámeroch spoločnosti i potrebách a požiadavkách klientov. Potvrdzuje to generálny manažér U. S. Steel Košice pre stredoeurópsky región Miroslav Maďar.
"Brniansky veľtrh je jedným z najvýznamnejších prezentačných podujatí, na ktorom má naša spoločnosť možnosť prezentovať svoje podnikateľské zámery, obchodné ciele, ale aj širokú škálu našich výrobkov s jednoznačným zámerom, a to udržať si stabilne silnú pozíciu na českom trhu s plochými valcovanými výrobkami. Tento trh je pre nás, z hľadiska množstva predávaných plochých výrobkov, veľmi zaujímavý."
A to aj po tohtoročnom vstupe obidvoch republík do Európskej únie. Hoci obchodníci všetky dopady vstupu nevedeli predpovedať, očakávali prevahu pozitív nad negatívami. Minimálne v zjednodušení vzťahov so zákazníkmi v únii a v stanovení jasných pravidiel konkurenčných vzťahov. Niekoľkomesačná realita prináša prvé skúsenosti.
"Pred 1. májom 2004 sme naozaj len veľmi ťažko vedeli odhadnúť dopady na náš obchod po vstupe Slovenska, ale aj Českej republiky, do Európskej únie. Teraz, po uplynutí niekoľkých mesiacov od tohto prelomového dátumu, môžeme hodnotiť naše prvé skúsenosti. Ako je známe, potýkame sa s dvomi hlavnými problémami, a to obmedzením výroby U. S. Steel Košice s presne stanovenými medziročnými nárastmi a takisto s limitovaním vývozov do členských štátov EÚ. Toto vnímame ako negatívny dopad nášho vstupu. Na druhej strane vidíme, že naše tradičné trhy sa stávajú veľmi atraktívne pre našu konkurenciu, a to vnímame ako pozitívum a veľkú výzvu nielen pre nás obchodníkov, ale aj pre samotnú výrobu. Znovu mi nedá, aby som neopakoval, že aj pri silnej medzinárodnej konkurencii si stabilne držíme silné miesto na českom trhu. Svedčí to o tom, že predaj nie je len o cenách, ale aj o dlhoročných obhodných vzťahoch."
Ponúkaný sortiment košickej huty dopĺňajú výrobky valcovne Finow a už druhý rok aj produkty prevádzok zo Sartidu v Srbsku. "Českí zákazníci majú veľký záujem hlavne o sortiment, ktorý im nevieme dodávať z Košíc kvôli prevádzkovým alebo technologickým obmedzeniam. Ide o teplé tabule šírok 2000 milimetrov, ako aj o morený a studený materiál. Takisto je záujem o teplé zvitky o šírke 2000 milimetrov. Nanešťastie práve tento sortiment obmedzuje EÚ dodatočnými clami. Momentálne sa na pôde EÚ rokuje o zrušení týchto, pre nás nevýhodných, ciel. Očakávame pozitívny výsledok do konca tohto roka. Aj tento krok by mal prispieť k maximálne možnej spokojnosti našich zákazníkov v Českej republike."

Dopyt zákazníkov je vysoký

Zvýšený dopyt a spotrebu ocele vo svete v uplynulom i tomto roku, hlavne v Ázii, zaznamenalo aj české teritórium. "Dopyt po celý rok výrazne prevyšoval ponuku, dramaticky sa zvýšili ceny vstupných surovín, čo bolo potrebné preniesť aj do finálneho produktu," vraví predseda predstavenstva spoločnosti U. S. Steel Košice - Bohemia Peter Uhrík.
"Limitujúcim faktorom pre U. S. Steel Košice bolo obmedzenie Európskej komisie, zvýšiť výrobu ocele maximálne o tri percentá a dodávky do krajín EÚ maximálne o dve percentá oproti minulému obdobiu, čo sa odrazilo aj na dodávkach do Českej republiky. Napriek tomu sme sa však snažili uspokojiť zvýšené požiadavky našich zákazníkov, hlavne konečných výrobcov, ktorí mali v súvislosti s oživením stavebného a strojárskeho priemyslu v Českej republike i v Európe, tiež zvýšené požiadavky. Aj pri deficite materiálu sme však dokázali nadviazať kontakt a začať spoluprácu s novými zákazníkmi. Dlhodobé prognózy v spotrebe ocele sú pre výrobcov ocele pozitívne, očakáva sa rast spotreby, takže verím, že si našu pozíciu na českom trhu udržíme a upevníme aj do budúcnosti."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...