Vyhľadávanie:

V príjemnej atmosfére o robote i súkromí

V príjemnej atmosfére o robote i súkromí

Zástupcovia oceliarov na pracovnom obede s prezidentom Davidom H. Lohrom

Trinásť vybraných zamestnancov divízneho závodu Oceliareň zo štrnástich pozvaných (Marcel Tima sa z vážnych dôvodov stretnutia nemohol zúčastniť) zasadlo minulý týždeň za slávnostne prestretý stôl na pracovnom obede, na ktorý ich pozval prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr. Dlhoroční oceliari Michal Papcún, Johana Barnová, Štefan Kundráth, Cyril Čabák, Peter Rácz, Ján Jaško, Vojtech Vrábel, Milan Sičák, Jozef Lukáč, Juraj Biacovský, Jaroslav Guzi, Marta Vavreková a Jozef Leško v spoločnosti prezidenta a ďalších vrcholových manažérov spoločnosti - viceprezidenta pre výrobu Scotta Pape, viceprezidenta pre personalistiku a organizáciu Martina Pitoráka a generálneho manažéra pre prvovýrobu Bradleyho S. Bentleyho prežili vyše hodinu v príjemnej atmosfére, počas ktorej sa diskutovalo o všeličom.

O práci, problémoch i radostiach s ňou spojených, ale tiež o rodinnom živote, deťoch, záľubách, spôsoboch relaxu a oddychu, na ktoré si treba nájsť vždy čas. Práca na chalupe, v záhradke, turistika, tenis, hokej, futbal, lyžovanie, plávanie, kolky - aktívne i pasívne, hubárčenie, umelecké maľovanie, práca s drevom, elektrotechnika, pozeranie dobrých filmov, poľovačka, ručné práce - to sú hobby, ktorým sa prezidentovi hostia vo voľnom čase najčastejšie venujú. Na oplátku sa dozvedeli čo-to o pracovnom i súkromnom živote svojho hostiteľa i ostatných manažérov. A akože inak, reč sa zvrtla i na robotu.

Prezidentovi hostia - DZ OCELIAREŇ

 • Michal PAPCÚN, predák plynočistiarne OC 1
  Do fabriky nastúpil v roku 1968, po dvoch rokoch začal pracovať na úseku plynočistiarne oceliarne 1, kde je doteraz. Prešiel viacerými pozíciami, od strojníka cez dozorného, až po zmenového predáka. Detailne ovláda problematiku čistenia spalín pri výrobe ocele v konvertoroch a odvozu konvertorového prachu. Je ambiciózny, spoľahlivý a pracovitý. Aktívne sa zapája do riešenia problémov, je rovnako náročný na seba, ako aj na svojich podriadených. Je aktívnym zástupcom zamestnancov, novinky z programu OBP okamžite implementuje do pracovného života.

 • Johana BARNOVÁ, žeriavnička šrotového žeriavu
  Hutníčkou je od roku 1976, kedy nastúpila ako zavážačka rudy do prevádzky aglomerácia. Do DZ Oceliareň prešla v roku 1981, kde sa rýchlo zaučila do profesie žeriavničky. Vie obsluhovať všetky typy žeriavov na šrotovisku. Je komunikatívna, rozvážna a problém vie nielen vyriešiť, ale aj sa mu včas vyhnúť. Počas svojej praxe zaučila mnohých nových žeriavnikov. Dá sa na ňu spoľahnúť a je vždy ochotná pomôcť. Počas celého obdobia podáva nadpriemerné výkony a pracuje maximálne bezpečne.

 • Štefan KUNDRÁTH, inšpekčný zámočník konvertorových liniek OC 2
  V spoločnosti pracuje od roku 1974, o rok na to sa stal inšpekčným zámočníkom konvertorových liniek OC 2. Bol jedným z tých, ktorí stáli pri zrode oceliarne 2. Podieľal sa na prvom nábehu konvertorov 4 a 5 a po ich dvadsaťročnej prevádzke aj na ich obnove. Príkladným prístupom k práci je pre svojich kolegov vzorom. Svoje teoretické vedomosti naplno využíva v praxi, navrhuje rôzne technické zlepšenia. V prípade porúch a havárií je ochotný bez ohľadu na čas nastúpiť a spolupracovať s kolektívom na ich odstránení.

 • Cyril ČABÁK, 1. tavič MPO
  Počas dlhoročnej praxe, od roku 1974, zastával rôzne pracovné pozície. V súčasnosti je 1. tavičom mimopecného odsírenia ocele v divíznom závode Oceliareň. U svojich podriadených má prirodzenú autoritu aj vďaka svojim odborným znalostiam a zručnostiam, ktoré získal dlhoročnou praxou. Má veľmi dobré organizačné schopnosti a dosahuje veľmi dobré výsledky v produktivite výroby a kvalite produktov.

 • Peter RÁCZ, 1. tavič konvertorov
  Od svojho nástupu do spoločnosti v roku 1975 pracoval na konvertorovej linke oceliarne 1, kde prešiel postupne všetkými pozíciami až po tú súčasnú. Je 1. tavičom, vyznačuje sa vysokým pracovným nasadením na každej zmene, ktoré vyžaduje aj od podriadených na svojom úseku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam pri výrobe ocele dosahuje veľmi dobré výsledky v kvalite a produktivite výroby.

 • Marcel TIMA, 1. tavič konvertorov
  V divíznom závode Oceliareň pracuje od roku 1991. V súčasnosti vykonáva funkciu 1. taviča konvertorov. Povinnosti vyplývajúce z jeho pracovného zaradenia vykonáva zodpovedne, jeho pracovná disciplína je na vysokej úrovni. V kolektíve je obľúbený, rád poradí a pomôže mladším kolegom.

 • Ján JAŠKO, špecialista MEZ ZPO 2 protiprievalové zariadenie
  V roku 1971 nastúpil do Teplej valcovne ako mechanik elektronických zariadení, o tri roky neskôr v tej istej pracovnej pozícii prešiel do DZ Oceliareň, od roku 1990 je špecialistom v ZPO 2. Je aktívny, má veľký záujem na osobnom raste. Iniciatívne pristupuje k problematike údržby zariadení na svojom úseku, svojím prístupom vie strhnúť a motivovať ostatných členov kolektívu. Patrí k špičkovým pracovníkom elektroúdržby, svojimi skúsenosťami prispel aj k vývoju nového protiprievalového systému a nových argónovacích boxov v ZPO 2.

 • Vojtech VRÁBEL, predák prípravy liacich panví
  V spoločnosti pracuje od roku 1973. Svojou poctivou prácou a dodržiavaním zásad BOZP motivuje ostatných pracovníkov k dosahovaniu lepších výsledkov pri príprave liacich panví. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami a nápadmi prispieva k zlepšovaniu pracovných podmienok, bezpečnosti práce a technologického chodu prevádzky. Výsledkom jeho snaženia je aj zvyšovanie životnosti výmuroviek a špeciálnej keramiky na liacich panvách. Podieľal sa na vypracovaní pracovných smerníc a zavádzaní systému JOBS do praxe.

 • Milan SIČÁK, koordinátor RVJ a sekcií
  V železiarňach je od roku 1982. V súčasnosti pracuje ako koordinátor rýchlovýmennej jednotky (RVJ) v prevádzke ZPO 2. V spolupráci so zamestnancami DZ Mechanika sa podieľal na zvyšovaní životnosti uzlov linky ZPO 2. Aktívne spolupracoval na zlepšovaní prestavovania, poniklovania medených dosiek kryštalizátorov a na riešení problematiky chladenia 1. a 2. zóny. Za svoj aktívny prístup k riešeniu problémov bol zaradený do tímu pre znižovanie prestojov technológie a v súčasnosti pracuje v tíme manažmentu rizika v ZPO 2.

 • Jozef LUKÁČ, predák, koordinátor delenia brám
  Do spoločnosti nastúpil v roku 1973 ako troskár kyslíkových konvertorov v oceliarni 1. Od roku 1995 zastáva pozíciu predák - koordinátor delenia brám v ZPO 1. Aktívne sa podieľal na rôznych modernizačných akciách. Je vždy ochotný pomôcť mladším kolegom dobrou radou - teoretickou i praktickou. Je svedomitý, zodpovedný, pridelené pracovné úlohy plní v určených termínoch.

 • Juraj BIACOVSKÝ, predák liatia
  V závode Oceliareň pracuje od roku 1983, kde nastúpil ako 3. odlievač ZPO. Od roku 1995, vzhľadom na vysokú odbornosť, zodpovednosť a riadiace schopnosti, vykonáva funkciu predáka liatia. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam pri odlievaní ocele prispieva k dosahovaniu veľmi dobrých výsledkov, a to tak v kvalite, ako aj produktivite výroby.

 • Jaroslav GUZI, inšpekčný zámočník SÚ ZPO 1
  Do železiarní prišiel pracovať v roku 1988, od roku 1992 našiel uplatnenie ako opravár strojného zariadenia ZPO 1 v DZ Oceliareň. K plneniu úloh vždy pristupoval zodpovedne. Po intenzifikácii krivkovej časti ZPO 1 v roku 1994 bol poverený vykonávať funkciu predáka valčekových liniek č. 1, 2 Pomohol vyriešiť mnohé konštrukčné a technické problémy na nových agregátoch. Od roku 1996 je inšpekčným zámočníkom valčekových liniek ZPO 1. Prístupom k práci je príkladom pre spolupracovníkov.

 • Marta VAVREKOVÁ, koordinátorka expedície brám
  Vo fabrike pracuje od roku 1981, začínala ako kreslička v závode Zlievareň. Od roku 1983 pracuje v divíznom závode Oceliareň, v súčasnosti je koordinátorkou expedície brám. Do hĺbky ovláda problematiku pohybu brám a precízne sleduje ich evidenciu. V prípade potreby ochotne pracuje aj v osobnom voľne a svojimi dlhoročnými skúsenosťami je nápomocná pri vyhodnocovaní kvality a štatistiky brám.

 • Jozef LEŠKO, predák elektroúdržby pre plynočistiareň, ZKP, zavážanie, sekundárne odprášenie a plynojem
  V spoločnosti pracuje od roku 1973, od roku 1999 je predákom. Jeho práca po celý čas zodpovedá požiadavkám a nárokom na pracovnú pozíciu, ktorú vykonáva. Je príkladom iniciatívneho pracovníka so všestranným rozhľadom. Pravidelne sa zapája do riešenia pracovných problémov. Medzi jeho najcennejšie schopnosti patrí kreativita a odovzdávanie dlhoročných skúseností mladej nastupujúcej generácii.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...