Vyhľadávanie:

V roku 2022 dosiahla korporácia USS jeden z najlepších hospodárskych výsledkov v histórii

V roku 2022 dosiahla korporácia USS jeden z najlepších hospodárskych výsledkov v histórii

Korporácia U. S. Steel hlási plnenie strategických záväzkov, solídny štvrtý štvrťrok a výsledky v roku 2022 ako druhé najlepšie v histórii

  • Čistý zisk za štvrtý štvrťrok 2022 vo výške 174 miliónov USD alebo 0,68 USD na zriedenú akciu; čistý zisk za celý rok 2022 vo výške 2,52 miliardy USD alebo 9,16 USD na zriedenú akciu.
  • Upravený čistý zisk vo štvrtom štvrťroku 2022 vo výške 226 miliónov USD alebo 0,87 USD na zriedenú akciu; upravený čistý zisk za celý rok 2022 vo výške 2,74 miliardy USD alebo 9,95 USD na zriedenú akciu.
  • Upravená EBITDA vo štvrtom štvrťroku 2022 vo výške 431 miliónov USD; upravená EBITDA za celý rok 2022 vo výške 4,23 miliardy USD.

Spoločnosť United States Steel Corporation 2. februára 2023 vykázala za štvrtý štvrťrok 2022 čistý zisk 174 miliónov USD alebo 0,68 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk bol 226 miliónov USD alebo 0,87 USD na zriedenú akciu a nezahŕňal vplyv jednorazovo podpísaného bonusu súvisiaceho s pracovnými zmluvami zamestnancov združených v odborovej organizácii United Steelworkers a ďalšími jednorazovými položkami podrobne opísanými v tabuľke odsúhlasenia upraveného čistého zisku. Pre porovnanie, čistý zisk za štvrtý štvrťrok 2021 dosiahol 1,07 miliardy USD alebo 3,75 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk za štvrtý štvrťrok 2021 bol 1,43 miliardy USD alebo 5,01 USD na zriedenú akciu.

Čistý zisk za celý rok 2022 bol 2,52 miliardy USD alebo 9,16 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk bol 2,74 miliardy USD alebo 9,95 USD na zriedenú akciu a nezahŕňal vplyv zníženia hodnoty aktív súvisiacich s trvalou odstávkou procesu výroby železa v spoločnosti Great Lakes Works, vplyv jednorazovo podpísaného bonusu súvisiaceho s pracovnými zmluvami zamestnancov združených v odborovej organizácii United Steelworkers a ďalšie jednorazové položky podrobne uvedené v tabuľke odsúhlasenia upraveného čistého zisku. Pre porovnanie, celoročný čistý zisk za rok 2021 bol vo výške 4,17 miliardy USD alebo 14,88 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk za rok 2021 bol 4,40 miliardy USD alebo 15,69 USD na zriedenú akciu.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za štvrtý  štvrťrok 2022 stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 68 miliónov USD. Pre porovnanie, za štvrtý štvrťrok 2021 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením 269 miliónov USD. Za celý rok 2022 vykázal segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 444 miliónov USD. Pre porovnanie, za dvanásť mesiacov v roku 2021 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 975 miliónov USD.  V štvrtom štvrťroku 2022 predstavovali investičné výdavky v tomto segmente 37 miliónov USD, za celý rok 2022 dosiahli 90 miliónov USD. Výrobné kapacity boli v segmente U. S. Steel Europe využité v štvrtom štvrťroku na 47 % a celoročný priemer predstavoval využitie kapacít na 77 %.  

Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti U. S. Steel David B. Burritt komentoval výkonnosť spoločnosti slovami: „Rok 2022 bol pre spoločnosť U. S. Steel ďalším výnimočným rokom, ktorý predstavuje náš druhý najlepší finančný výkon v histórii spoločnosti. Naše výsledky za štvrtý štvrťrok prekonali naše očakávania vďaka spoločnému úsiliu našich domácich oceliarskych prevádzok a segmentu výroby rúr. To zahŕňa kladnú EBITDA v decembri v našom segmente oceliarní Mini Mill, ktorá odráža zlepšujúcu sa dynamiku ku koncu roka a zároveň pokračujúcu prácu so surovinami s vyššou cenou, nakúpenými začiatkom roka 2022. Každý z našich prevádzkových segmentov významne prispel k úspechu roku 2022 a zároveň priniesol rekordný výkon v oblasti bezpečnosti a silnú prevádzkovú dokonalosť, kvalitu a spoľahlivosť pre našich zákazníkov.“

Burritt pokračoval: „Pre rok 2023 máme dobrú pozíciu. Naša rekordná hotovosť a likvidita podporujú vyvážený prístup alokácie kapitálu. V roku 2022 sme akcionárom vrátili približne 900 miliónov dolárov a v roku 2023 plánujeme pokračovať v odmeňovaní akcionárov a zároveň investovať do podnikania. Už teraz plníme strategické záväzky vrátane zariadenia na výrobu surového železa v Gary Works, ktoré bolo uvedené do prevádzky v predstihu a v súlade s rozpočtom. Neskôr v tomto roku začne naša dynamo linka na elektrickú oceľ v spoločnosti Big River Steel vyrábať pokrokové druhy ocele, aby uspokojila rastúci dopyt po elektrických vozidlách. Rok 2023 je kľúčovým rokom v našej stratégii a tešíme sa, že budeme môcť preukázať pokračujúce napredovanie smerom k našej budúcnosti Best for All (To najlepšie pre všetkých)."

Pozn.: Tieto výsledky sú reportované v súlade s US GAAP štandardmi.

Celá správa je zverejnená na webe United States Steel: Media-Newsroom. - www.ussteel.com

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...