KONTAKT  |    _eng _sk

V SENIOR DOME nebudete sami
           Pridané: 25.12.2006
Autor: Oľga RODZIŇÁKOVÁ
Kategória: 51/2006

Vďaka Nadácii U. S. Steel Košice a jej finančnej pomoci pre neziskovú organizáciu SENIOR DOM, môžeme ďalej rozvíjať našu činnosť a ponúknuť služby budúcim dôchodcom U. S. Steel Košice, ich rodinným príslušníkom a známym - dôchodcom. Kto sme? Sme organizácia, ktorá okrem sociálneho programu rozvíja aktivity v oblasti programov, naplňujúcich život seniorov a umožňujúcim im ďalší duševný rast, možnosť prispôsobenia sa a prijatia trendov a vymoženosti súčasnej doby.

Medzi spoločenskou skupinou starších ľudí 20. a 21. storočia sú veľké rozdiely. Zásadným zlepšením zdravotnej starostlivosti, osvety racionálneho stravovania a návykov v ekonomicky rozvinutých krajinách, sa rapídne zvýšila dĺžka života. Táto veková skupina už teraz tvorí 1/3 obyvateľstva. Skupina "nových seniorov" je sociálne viac-menej zabezpečená, nezávislá, bez záväzkov, ale stráca kontakt s aktívnou časťou spoločnosti a má veľa voľného času. Aby z toho nebola frustrovaná, musí sa sama zorganizovať, ďalej sa vzdelávať a osvojiť si technické vymoženosti súčasnosti a tak si naplniť život. Teraz je možnosť okrem svojich koníčkov venovať sa charite a pomoci jeden druhému. SENIOR DOM umožňuje realizovať tieto možnosti, zúčastňovať sa na živote organizácie a realizovať jej programy, navštevovať jej vzdelávacie a iné aktivity. Ponúkame vám aktivity, do ktorých sa môžete od budúceho roku zapojiť. V Akadémii tretieho veku sa vyučuje celý rad zaujímavých odborov. Ide napríklad o Zdravie seniorov, Výtvarno-umeleckú tvorbu, Psychológiu starnutia, Aktívne muzicírovanie, Duševnú hygienu starnutia, Počítačové kurzy, Kvety a záhrady, Jazykové kurzy, Dejiny umenia, dejiny hudby, Digitálne fotografovanie, Zdravú výživu seniorov, Tréning pamäte a rýchle čítanie. Navštívte seniorskú internetovú čajovňu, kde pomocou asistentov môžete pracovať na počítačoch a užívať internet a skype.

Zapojte sa do novootvoreného odboru Tréning pamäte a rýchleho čítania. Keď sa už dnes razantne zameriate (už aj 50-roční) na zvýšenie sebestačnosti a predĺženie doby svojej nezávislosti, zabezpečíte si príjemný a dôstojný spôsob starnutia.

Prezentačná prednáška zahraničných odborníkov pre výučbu sa bude konať 29. januára 2007 o 10.00 hod. v konferenčnej sále Krajského úradu v Košiciach, 1. posch., miestnosť č. 101.

Kontakty na našu organizáciu: http://seniordomke.googlepages.com, e-mail: seniordomke@gmail.com e-mail: seniordom@slovanet.sk, Seniorská internetová čajovňa, Hlavná 68, zadný trakt. Telefonický kontakt: 055/622 84 97.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu