Vyhľadávanie:

V Slančíku materiál poslúžil na spevnenie ciest

V Slančíku materiál poslúžil na spevnenie ciest

Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky pomáha obciam a chráni životné prostredie

V roku 2012 prijala spoločnosť U. S. Steel Košice rozhodnutie, vďaka ktorému sa podarilo ušetriť mestským i obecným samosprávam v našom regióne nemalé finančné prostriedky a zároveň i ochrániť životné prostredie. Pomoc košickej oceliarne spočívajúcu v dodávkach umelého kameniva z vysokopecnej trosky vrátane dopravy za symbolickú cenu, ktorú koordinoval útvar GM pre strategické suroviny, si starostovia mimoriadne cenia. Záujem o tento druh podpory neutíchol ani vlani. Ako konštatovala Martina Zelizňáková, referentka pre predaj vedľajších výrobkov, len v minulom roku putovalo do osemdesiatich siedmich obcí dovedna vyše 112 390 ton materiálu z vysokopecnej trosky. V našom seriáli mapujeme jeho reálne využitie.

Slančík s dvesto pätnástimi obyvateľmi a deväťdesiatimi deviatimi domami patrí k malým obciam. Už druhé funkčné obdobie je tu starostom Ján Bačo. Kedysi elektrikár, s desaťročnou praxou v dcérskej spoločnosti U. S. Steel Košice OBAL-SERVIS, a.s. Košice. "Dozrel na to čas, aj vek," pousmial sa pri odpovedi na otázku, prečo sa dal na riešenie veci verejných. A pri ďalšej, či platí, že malá obec málo starostí, sa mu na tvári objavil ďalší, no nesúhlasný úsmev. O priamej úmere hovoriť v tomto prípade vôbec nemožno. Všetko nasvedčuje tomu, že je to práve naopak. Malé obce tiež potrebujú svoje, no z dotácií na rozvojové projekty sa im veľa neujde. "Prostredníctvom Programu obnovy dediny sme v uplynulom období pracovali na budovaní záchytov vody, ktorú sme odviedli tam, kam patrí - do rigolov. Záplavy u nás nie sú, za to nás ohrozujú prívalové dažďové vody. Záchyty tento problém riešia. Zapojení sme boli tiež do revitalizačného projektu, ktorý súvisel s budovaním vodných hrádzok. S miestnou akčnou skupinou sme vybudovali v našej obci multifunkčné ihrisko, pri kultúrnom dome sme spravili chodník a zamerali sme sa aj na odpočinkovú zónu pre cyklistov, keďže cez Slančík prechádza cyklotrasa známa pod názvom Alžbetka," vyrátal starosta niekoľko rozvojových akcií, ktorých cieľom je spríjemniť život Slančíčanom. Z kanalizácie, na ktorej sa dohodlo v minulosti päť obcí a na ktorú si dali vypracovať aj projekt, napokon zišlo, no na druhej strane čistička pre jednu obec nie je podľa vodárov rentabilná.

Padla aj myšlienka dotiahnuť do obce vodovod. Domy tak majú svoje vlastné studne a žumpy. Nechýbajú ani vo výbave tých, ktoré nedávno pribudli v rámci individuálnej bytovej výstavby.

"Umelé kamenivo z vašej produkcie sme u nás využili na sto percent. V minulosti frakciu 4-8 aj na posyp v rámci zimnej údržby, v poslednom čase predovšetkým na vyrovnanie a spevnenie ciest. V obecnej starostlivosti máme sedem kilometrov komunikácií," doložil Ján Bačo. Takáto pomoc zo strany košickej oceliarne sa v obci zíde aj v budúcnosti. Starosta načrtol, že určite znovu aj na úpravu a spevnenie poľných ciest, ktoré miestni obyvatelia hojne využívajú.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...