Vyhľadávanie:

Vďaka patrí všetkým

Vďaka patrí všetkým

Koniec kalendárneho roka 2007 uzavrel jedno pekné obdobie spolupráce medzi našou školou a U. S. Steel Košice. Za túto spoluprácu pri výchove, vzdelávaní a rozvíjaní osobnosti našich žiakov vyslovujem poďakovanie všetkým pracovníkom U. S. Steel Košice. Pre školu a žiakov je každý pracovník U. S. Steel partnerom, starším kolegom, učiteľom. Vďaka Vám za to.

Zvlášť ďakujem prezidentovi U. S. Steel Košice Davidovi H. Lohrovi, ktorý si svojím prístupom a osobnosťou získal mnohých našich žiakov a kolegov. Škola v ňom a v top manažmente - ktorému patrí naša vďaka, vidí svoju budúcnosť.

Dovoľte, aby som pri príležitosti nového roka zaprial vám a vašim rodinám veľa šťastia, pohody a lásky, ktorá vyvoláva v ľuďoch dobro. Zároveň želám všetkým pracovníkom šťastný nový rok. Nový rok, v ktorom im prajem veľa zdravia, pracovných úspechov, spokojnosti v rodine. V mene žiakov a pracovníkov SPŠ hutníckej

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...