KONTAKT  |    _eng _sk

Vďaka patrí všetkým
           Pridané: 14.01.2008
Autor: Ladislav MAKÓ, riaditeľ školy
Kategória: 02/2008

Koniec kalendárneho roka 2007 uzavrel jedno pekné obdobie spolupráce medzi našou školou a U. S. Steel Košice. Za túto spoluprácu pri výchove, vzdelávaní a rozvíjaní osobnosti našich žiakov vyslovujem poďakovanie všetkým pracovníkom U. S. Steel Košice. Pre školu a žiakov je každý pracovník U. S. Steel partnerom, starším kolegom, učiteľom. Vďaka Vám za to.

Zvlášť ďakujem prezidentovi U. S. Steel Košice Davidovi H. Lohrovi, ktorý si svojím prístupom a osobnosťou získal mnohých našich žiakov a kolegov. Škola v ňom a v top manažmente - ktorému patrí naša vďaka, vidí svoju budúcnosť.

Dovoľte, aby som pri príležitosti nového roka zaprial vám a vašim rodinám veľa šťastia, pohody a lásky, ktorá vyvoláva v ľuďoch dobro. Zároveň želám všetkým pracovníkom šťastný nový rok. Nový rok, v ktorom im prajem veľa zdravia, pracovných úspechov, spokojnosti v rodine. V mene žiakov a pracovníkov SPŠ hutníckej

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu