KONTAKT  |    _eng _sk

Večer ľudí dobrej vôle
           Pridané: 29.06.2009
Autor: Svetozár MARTINICKÝ
Kategória: 26/2009

Symbolické ocenenie Krištáľový prameň aj pre U. S. Steel Košice

V predvečer štátneho sviatku Cyrila a Metoda sa 4. júla na Námestí Majstra Pavla v Levoči uskutočnil slávnostný benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle. Medzi hlavné ciele benefičných koncertov, ktoré každoročne organizuje Nadácia Prameň, patrí snaha inšpirovať ľudí dobrej vôle k vzájomnej solidarite. Tá pomáha otvoriť sa nezištnej pomoci druhým a súčasne prispieva k prevzatiu zodpovednosti za seba, za svoje najbližšie okolie a komunitu, v ktorej každý z nás žije.

Organizátori sa úprimne poďakovali dlhoročným obetavým donorom za ich veľkorysé srdce, empatiu a nezištnú podporu. Bez týchto atribútorov a ich láskavej pomoci by sa koncerty ľudí dobrej vôle minuli svojmu účinku a poslaniu. Symbolické ocenenie Krištáľový prameň - prameň ako nevyčerpateľný zdroj ľudskej lásky, nádeje, porozumenia, solidarity a spájania sa ľudí dobrej vôle prevzal v mene U. S. Steel Košice viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák a zástupcovia ďalších firiem.

Počas slávnostného večera, na ktorom vystúpili špičkoví slovenskí a českí umelci a ktorý vysielali v priamom prenose televízia a rozhlas, podporili zo zbierky Konta ľudí dobrej vôle Nadácie Prameň Občianske združenie Uško pri Špeciálnej internátnej škole J. Vojtaššáka v Levoči pre sluchovo postihnuté deti, Spoločnosť na pomoc deťom s autizmom v Levoči a Spojenú internátnu školu pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči.

Zo zbierky Konta ľudí dobrej vôle budú postupne podporované aj ďalšie zmysluplné projekty. Dobrovoľná zbierka trvá do 31. decembra. Zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 807 v sieti mobilných operátorov Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko prispeje každý darca sumou 1 euro na šľachetný cieľ - pomoc našim hendikepovaným spoluobčanom, sociálne slabším rodinám, deťom a mládeži.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu