KONTAKT  |    _eng _sk

Vedľajšie produkty
           Pridané: 13.05.2021
Autor: -c-
Kategória: Veľká súťaž

Veľká súťaž –nájdete v piatom súťažnom videu

Pred necelým mesiacom naša korporácia rozšírila svoj záväzok k udržateľnosti stanovením ambiciózneho cieľa zameraného na celkové nulové emisie uhlíka do roku 2050.

Na dosiahnutie tohto cieľa U. S. Steel očakáva, že využije rozrastajúcu sa flotilu elektrických oblúkových pecí prepojených s ďalšími technológiami, ako sú priama redukcia železa, bezuhlíkové zdroje energie a zachytávanie, sekvestrácia a využitie uhlíka. Dnes budeme hovoriť o troske, ktorá aj keď nie je primárnym produktom, prispieva k udržateľnosti v duchu obehovej ekonomiky.

V priebehu výroby ocele vzniká tavením železnej rudy železo a vysokopecná troska ako druhotná surovina. Spracovaním trosky sa vyrábajú  materiály pre stavebníctvo, označované ako vedľajšie produkty spoločnosti U. S. Steel Košice. V minulosti zostávala väčšia časť vyprodukovanej trosky nevyužitá, uskladnená na haldách. Dnes ju využívame pre ďalšie spracovanie a znižovanie environmentálnej záťaže. Troska je veľmi perspektívny materiál, ktorý sa využíva pri výrobe cementu, hydraulického vápna alebo ako umelé kamenivo. Pri výrobe cementu pomáha troska znižovať emisie CO2. 1 000 kg trosky ušetrí až 733 kg emisií CO2. Aj takto v spolupráci s  cementármi bude troska napomáhať k naplneniu cieľa uhlíkovej neutrality, ku ktorému sa naša spoločnosť zaviazala.

Ročne vyprodukujeme vyše milióna ton vysokopecnej trosky. Takmer dve tretiny tekutej trosky spracujeme ako granulát o zrnitosti 0 až 6 mm. Granulát vzniká rýchlym ochladením troskovej taveniny jej liatím do prúdu vody. Tvorí podstatnú zložku pri výrobe cementov, hydraulického vápna a používa sa aj ako pomaly tuhnúce spojivo do podkladových vrstiev ciest. Zvyšná tretina produkcie trosky sa spracuje na umelé hutné kamenivo, ľudovo nazývané tiež ako vysokopecný štrk. Umelé kamenivo vzniká drvením a triedením vysokopecnej trosky. Používa sa pri výstavbe ciest a ako kamenivo do betónov.

Každé kilo využitej trosky je naplnením environmentálnej zodpovednosti podniku. Využívaním umelého kameniva znižujeme potrebu povrchovej ťažby kameňa a otváranie ďalších lomov, čím znižujeme záťaž na prírodu. Dnes dokážeme lepšie využiť aj trosku, desaťročia skladovanú na haldách. Vyťažíme z nej zostatkové železo a takto demetalizovanú oceliarensku trosku ďalej využívame ako umelé kamenivo. Spracovanie trosky je ukážkovým príkladom obehovej ekonomiky.

Demetalizovaná oceliarenská troska vzniká spracovaním vychladenej oceliarenskej trosky, kde sa magnetickou separáciou odstraňujú kovové častice. Takto spracovanú trosku je potrebné pred použitím objemovo stabilizovať, napríklad jej dlhším uskladnením na haldách. Vlastnosti upravenej oceliarenskej trosky sú porovnateľné s vysokokvalitnými  prírodnými kameňmi, akými sú napríklad čadič, diabas, alebo žula. Troskový štrk, ak spĺňa parametre normy, je možné využiť vo všetkých podkladových vrstvách ciest. V USA sa používa aj ako plnivo do asfaltu na povrchy diaľnic či pretekárskych okruhov. Oceliarenská troska sa využíva na posypy ciest v rámci zimnej údržby napr. v okresoch Stará Ľubovňa, Bardejov a Prešov. Vo svete je známa aj pre jej poľnohospodárske účely, kde sa vďaka vysokej  zásaditosti využíva ako materiál na reguláciu kyslosti pôd a ako hnojivo.
Využitie oceliarenskej trosky  má okrem ekonomického aj environmentálny význam, preto je nutné v rámci vedecko-výskumných aktivít hľadať aj ďalšie, efektívne cesty jej využitia.

Umelé kamenivo z VP trosky U. S. Steel bolo použité pri výstavbe diaľničných privádzačov Košice-Budimír a Tunel Branisko,  pri rekonštrukcii cesty II/547 Alpinka – Jahodná, pri obchvate obcí Široké – Fričovce. Tiež bolo použité pri výstavbe parkovacieho domu STEEL ARÉNA, či priemyselného parku Košice-Pereš IMMOPARK a ďalších stavbách.  Našlo uplatnenie aj pri spevnení plôch v útulku ÚVP v Haniske pri Košiciach.  

Empty

ODPORÚČAME

17.01.2022
Dcérske spoločnosti dosiahli 6 000 000 hodín bez úrazu
10.01.2022
Grantový program SPOLOČNE PRE REGIÓN 2022 už prijíma žiadosti
30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu