Vyhľadávanie:

Verejná zbierka pre obete chorvátskej tragédie

Verejná zbierka pre obete chorvátskej tragédie

Dobrovoľné finančné príspevky na pomoc osobám a pozostalým po tragickej havárii autobusu v Chorvátsku môžete zasielať na špeciálny účet zriadený v Dexia banke Slovensko, pobočka Košice. Číslo účtu je: 0516007019/5600, variabilný symbol 79. Účet je otvorený do 10. septembra 2009. Prostriedky získané zo zbierky budú použité na pokrytie nákladov spojených s pohrebom obetí a ďalších potrieb osôb zasiahnutých tragickou udalosťou. Verejnosť bude o použití finančných prostriedkov informovaná.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...