Vyhľadávanie:

Verejné osvetlenie v meste spravuje DPMK

Verejné osvetlenie v meste spravuje DPMK

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK)  zabezpečuje od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach, a to až do skončenia verejnej súťaže na koncesiu na poskytovanie služieb verejného osvetlenia.

Platnosť zmluvy o nájme a prevádzke verejného osvetlenia mesta Košice so spoločnosťou ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. sa skončila 31. júla 2017. Vzhľadom na to, že do tohto termínu nebola ukončená verejná súťaž, mesto Košice zadalo zákazku „in house“ podľa § 1 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní svojej obchodnej spoločnosti - Dopravnému podniku mesta Košice, a.s., ktorá je technicky a odborne spôsobilá poskytovať tieto služby. DPMK v rámci vykonávania dočasnej správy plnohodnotne zabezpečí prevádzkovanie verejného osvetlenia,  a to až do času, keď sa prevádzky ujme víťazný uchádzač z verejnej súťaže. DPMK má k dispozícii všetky povolenia na túto činnosť a vyčlenil na tento účel potrebné technické a personálne kapacity. Mesto Košice predbežne zadal DPMK správu a údržbu verejného osvetlenia do konca roka 2017.

V rámci koncesie bude okrem poskytovania služieb, spojených s prevádzkou, opravou a údržbou sústavy verejného osvetlenia zrealizovaná doposiaľ najrozsiahlejšia modernizácia, rekonštrukcia a skvalitnenie verejného osvetlenia v Košiciach s predpokladanou výškou investície takmer 28 miliónov eur. Okrem iného bude vymenených viac ako 15 000 svietidiel, pričom všetky energeticky náročné svietidlá budú nahradené úspornejšími LED technológiami. Vymenených bude až 5 000 stožiarov a nových bude aj 350 rozvádzačov verejného osvetlenia. Pomocou nich dokáže operátor z hlavného dispečingu upravovať na diaľku napríklad intenzitu osvetlenia, zapínať ho, aj vypínať. Doplnené bude osvetlenie v lokalitách, v ktorých je v súčasnosti poddimenzované a nevyhovujúce. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov bude zároveň posilnené osvetlenie 100 najrizikovejších priechodov pre chodcov. 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...