Vyhľadávanie:

Viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie Michael A. Fedorenko prezentoval svoj úsek

Viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie Michael A. Fedorenko prezentoval svoj úsek

Odzneli zaujímavosti z pracovného i rodinného života

Vo štvrtok  26. marca sa konala ďalšia zo série prednášok, ktorú zorganizovala Ženská sieť – U. S. Steel Košice Women’s Network. Hosťom bol tentoraz viceprezident pre technológie a inžinierske činnosti Michael A. Fedorenko. Gro prednášky tvorilo predstavenie úseku.

Poslucháči sa najprv dozvedeli informácie o pracovnej náplni kolegov z útvaru Generálneho manažéra pre inžinierske činnosti USSE. Viceprezident nezabudol ani na organizačnú štruktúru i projekty, ktorým sa v minulom roku venovali. Pri tejto príležitosti vyzdvihol výsledky v oblasti bezpečnosti, pretože s dodávateľmi participujúcimi na investičných projektoch vlani dosiahli nulovú úrazovosť. Pritom na stavbách strávili vyše pol milióna človekohodín. Viceprezident  priblížil tiež najväčšie  investičné projekty tohto roka.

V ďalšej časti sa venoval prezentácii útvaru Generálneho manažéra pre výskum a vývoj USSE. „Sú to veľkí profesionáli. Ak sa s nimi niekedy rozprávam, hovorím, spomaľte a povedzte mi to ešte raz,“ s vtipom poznamenal na adresu výskumníkov. Prítomným potom priblížil rozdelenie a hlavné funkcie jednotlivých odborov. V tejto časti sa v krátkosti pozastavil pri prezentácii nášho výrobkového portfólia.

Viceprezident taktiež stručne hovoril o agende kolegov z novovytvoreného útvaru Riaditeľa pre riadenie duševného vlastníctva. Majú na starosti úkony súvisiace evidenciou a správou našich ochranných známok, autorských práv, vynálezov, priemyselných vzorov, dizajnov a podobne.

Na záver M. Fedorenko poodhalil čo-to aj zo svojho rodinného života. Spoločne s manželkou Kathryn, ktorú pozval na pódium, poslucháčom prezradili, ako a kde sa zoznámili a do akých krajín ich „zaviali“ pracovné povinnosti. Hovorili aj o deťoch, koníčkoch i najkrajších zážitkoch zo Slovenska, ktoré dokumentovali na fotografiách.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...