Vyhľadávanie:

Vinníkom hrozia na "trestných" úsekoch vysoké pokuty

Vinníkom hrozia na "trestných" úsekoch vysoké pokuty

S hovorkyňou Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach J. Demjanovičovou

Nehodovosť na Slovensku stúpa a výnimkou nie je ani východoslovenský región. Aby sa zabránilo nehodovosti na cestách, Policajné prezídium SR nariadilo okresným dopravným inšpektorátom na Slovensku určiť najnehodovejšie úseky ciest, kde vinníkom hrozia vysoké pokuty, ba i zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. V tejto súvislosti Oceľ východu požiadala o rozhovor hovorkyňu Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Janu Demjanovičovú.

· Začiatkom roka 2007 z nariadenia Policajného zboru SR okresné dopravné inšpektoráty na Slovensku určili špeciálne "trestné" úseky ciest. Čo bolo príčinou tohto rozhodnutia?
Hlavným dôvodom bol pretrvávajúci trend nárastu dopravných nehôd a ich následkov na cestách Slovenskej republiky. Cieľom je obmedziť nepriaznivý vývoj nehodovosti. Z toho dôvodu na štátnych cestách I. a II. triedy v Košickom kraji za rok 2006 sme vyhodnotili 24 úsekov ciest, ktoré sú označené ako najnehodovejšie.

· Vytvorila sa tým kategória menej a viac nehodových úsekov?
Nehodové úseky sledujeme v rámci výkonu služby v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke rovnako, ako ostatné cestné úseky štátnych ciest I. a II. triedy v meste Košice i v ostatných okresoch Košického kraja.

· Ak vodič poruší zákon rovnakým spôsobom na určenom úseku, hrozí mu vyššia pokuta ako na bežnom cestnom úseku?
Pri spôsobení vymedzených priestupkov vodičov motorových vozidiel (hrubé porušenie pravidiel cestnej premávky v zmysle Zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na cestných komunikáciách v znení neskorších predpisov), vrátane spôsobenia dopravných nehôd v nehodových úsekoch pri udeľovaní postihov a sankcií sa berie zvýšený zreteľ na vodičov. Ak vodič poruší zákon na policajtmi určenom úseku, hrozí mu podstatne vyššia pokuta. Napríklad, pri prekročení rýchlosti v obci o 20 km/hod a viac a mimo obce o 30 km/hod a viac, policajt spracuje na mieste správu o výsledku objasňovania priestupku, ktorú pošle správnemu orgánu na prejednanie priestupku. Vodičovi, ktorý porušil zákon, môže byť uložená sankcia do výšky sedem tisíc korún a tiež uloženie zákazu viesť motorové vozidlo na jeden rok. Postupujeme vždy v zmysle platného zákona.

· Ktoré cesty patria k nehodovým úsekom v Košiciach?
V okrese Košice je to úsek Hlinkova - Komenského - Národná trieda - Vodárenská, štátna cesta II/547 odbočka Bankov - Čermeľská cesta - odbočka Alpinka, Palackého - Jantárová - Krivá, úsek cesty I/50 odbočka Ľudvíkov dvor - odbočka U. S. Steel, úsek štátnej cesty I/50 odbočka Pereš - odbočka Poľov, kruhový objazd Moldavská až Trieda SNP - odbočka Idanská ulica.

· A ktoré v okrese Košice - okolie?
V okrese Košice-okolie je to úsek štátnej cesty I/50 medzi obcami Turňa nad Bodvou - Drienovec, úsek štátnej cesty I/50 od vrcholu lesného úseku až po klesanie do obce Ďurďošík smer Michalovce, úsek štátnej cesty I/50 odbočka Kúpele Borda - Horský priechod Dargov.

· Domnievate sa, že prísnejšie tresty znížia nehodovosť na cestách?
Polícia chce týmto spôsobom vplývať na vedomie vodičov a zvýšiť ich opatrnosť pri vedení motorového vozidla.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...